Documentació de jornades tècniques del PATT

Aquesta secció recull la documentació de Jornades tècniques realitzades en les darreres edicions del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT). Pot consultar, per cadascuna d'elles, el programa de l'activitat així com la documentació tècnica disponible associada.

 

 

 

Documentació de jornades tècniques PATT 2019

A través de cadascun dels àmbits següents pot consultar el programa i la documentació que es disposa de les jornades tècniques realitzades en el marc del PATT 2019:Índex de temàtiques:Agroturisme i desenvolupament rural

7è Fòrum de joves emprenedors/es en l'àmbit rural - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 27/02/2019
Ajuts als joves agricultors. Programa de desenvolupament rural - Sr. Jaume Heras
Tipus d'empreses agràries que es poden muntar en l'àmbit rural - Sr. Jaume Heras
Ajuts del Programa LEADER per a empreses no agràries d'àmbit rural - Sr. Jordi Terrades
Els valors de la Plana de Secà de l'Alt Camp aplicats als productes i serveis - Programa de la jornada
Lloc i data: Valls, 11/03/2019
Els valors de la Plana Agrícola de Secà de l’Alt Camp - Sra. Maria José Santiago
Exemples de dinamització econòmica d’entorns rurals des del cooperativisme - Sr. Joan Cartanyà
El pous de gel, secrets de pedra seca - Programa de la jornada
Lloc i data: Montblanc, 04/04/2019
Exemple de catalogació dels pous a la Conca de Barberà - Sr. Gabriel Serra
Entorn històric i geogràfic dels pous de gel - Sr. Manel Martínez
Estudi i aproximació als pous de gel actuals - Sra. Herminia Domenech, Sr. Pau Frade
Aplicacions tecnològiques per l’aprofundiment de la tècnica de pedra en sec dels pous de gel - Sr. Sergio Coll, Sr. Agustí Costa


Tornar a l'índex
Apicultura

Qualitat de la mel ecològica i els altres productes del rusc - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 01/02/2019
Paràmetres d'avaluació de la qualitat de la mel. Qualitat dels altres productes del rusc: pol·len, pròpolis i cera. Últims estudis sobre la varroasi . - Sr. Francesc Ventura
Vespa asiàtica. Estratègies per a combatre-la - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 01/03/2019
Bioecologia de la Vespa velutina - Sra. Maria del Mar Leza
Plataforma Vespapp. Com ens poden ajudar les noves tecnologies - Sra. Maria del Mar Leza
Mètodes de control contra la vespa asiàtica a les comarques de Girona - Sr. Kilian Sampol
Cas pràctic: situació de la vespa velutina a les Illes Balears - Sra. Maria del Mar Leza


Tornar a l'índex
Avicultura

Preparació d'aliments per a les abelles - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Coloma de Farners, 06/03/2019
Necessitats nutricionals per a la supervivència de les abelles i de la colònia, en les seves diferents fases, edat i moment de l’any - Sr. Antonio Gómez
Maneig de les diferents matèries primeres presents en el mercat - Sr. Antonio Gómez


Tornar a l'índex
Cereals d'estiu

XVIII Jornada intercomarcal sobre el cultiu del panís - Programa de la jornada
Lloc i data: Mollerussa, 07/03/2019
Comportament dels nous híbrids de panís a Catalunya. Resultats dels assaigs IRTA 2018 - Sr. Antoni López
Noves tecnologies en la sembra de panís - Sr. Enric Armengol
Situació actual en el control del Teosinte i de la nova mala herba Amaranthus palmeri a Catalunya - Sr. Josep M. Llenas
La problemàtica de l’aranya en panís. Iniciatives - Sr. Ramon Costafreda
La incorporació del canyot al sòl: interès fertilitzant i econòmic - Sr. Jaume Lloveras
El reg de blat de moro amb energia solar - Programa de la jornada
Lloc i data: Castelló d'Empúries, 20/03/2019
Estratègies i gestió del reg per degoteig en blat de moro - Sr. Francesc Camps


Tornar a l'índex
Cereals d'hivern

Desherbatge mecànic en cultius extensius d'hivern - Programa de la jornada
Lloc i data: Tallada d'Empordà, 21/03/2019
Control de males herbes amb desherbatge mecànic - Sr. Josep Mª Llenes
Maquinària utilitzada en desherbatge mecànic - Sr. Felip Gracia, Sr. Àlex Estadella
Herbicides de pre-emergència i post-emergència precoços pel control de margall. Desherbatge mecànic i químic en favó - Sr. Joan Fañe, Sr. Jordi Doltra


Tornar a l'índex
Equí i activitats eqüestres

Gestió d’èquids dins l’Administració: novetats 2019 - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 05/04/2019
Identificació equina: conceptes clau  // Traçabilitat i moviments - Sra. Sandra Corbalán, Sra. Teresa Jiménez


Tornar a l'índex
Farratges, proteaginoses i oleaginoses

X Jornada tècnica sobre els conreus farratgers - Programa de la jornada
Lloc i data: Ivars d'Urgell, 27/02/2019
Novetats tècniques de control de plagues - Sra. Núria Ris, Sra. Rosa Llombart
El Tef, nova alternativa farratgera d’estiu - Sr. Oscar Lanzaco
Aspectes a considerar en la producció de llavor d’alfals - Sr. Jaume Lloveras, Sra. Cristina Chocarro
Perspectives dels mercats dels farratges - Sr. Luís Machín


Tornar a l'índex
Forestal

Biomassa forestal per a la indústria - Programa de la jornada
Lloc i data: Montblanc, 16/01/2019
Actuacions del Clúster de la Biomassa en el sector industrial a les comarques de Tarragona - Sr. Joan Vila
Promoció local de la biomassa i la seva viabilitat tècnica i rendibilitat a la indústria - Sr. Jesús Teixidor
Projecte de revaloralització de llots de depuradora amb biomassa forestal - Sr. Jordi Gomà-Camps
La fusta. Un recurs forestal per a la construcció - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Coloma de Farners, 15/02/2019
Gestió forestal, del bosc a la indústria de la fusta i subproductes - Sr. Francesc Cano
La fusta local en la construcció - Sr. Ferran Bergonyó
L'ofici de la fusta. Un recurs sostenible adequat als nous temps - Sr. Manu Gayete
Vespa velutina i altres riscos biològics en el treball forestal - Programa de la jornada
Lloc i data: Vilanova i la Geltrú, 23/03/2019
Hàbitat i comportament de la vespa asiàtica - Sr. Bartomeu Badosa
Picadures, mesures preventives i tractaments d’urgència - Sr. Federico de la Roca


Tornar a l'índex
Fruita dolça

Introducció a la fructicultura ecològica de pinyol - Programa de la jornada
Lloc i data: Granja d'Escarp, 18/01/2019
Principals reptes de la conversió a agricultura ecològica de la fruita de pinyol - Sra. Laia Viñas
Malalties que afecten a la fruita de pinyol i possibles estratègies de control en producció ecològica - Sra. Carla Casals
XII Jornada de fructicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: Benavent de Segrià, 22/02/2019
Abordant incerteses econòmiques en fruita fresca - Sr. Francesc Reguant
El bitter pit de la pomera - Sr. Estanis Torres
Formulacions i barreges de productes fitosanitaris en agricultura - Sr. José Cristóbal Colón
Creació i manteniment d'una plantació de pomeres ecològiques - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 28/02/2019
Gestió d'un aplantació de pomeres ecològiques. Aportació de nutrients. Lluita contra plagues i malalties. Lluita contra males herbes - Sra. Núria Madeo
Disseny i plantació d'una finca amb pomeres ecològiques - Sr. Joan Maria Pareta
Packaging en el sector de la fruita dolça - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 28/02/2019
Tendències socials en el consum d’envasos en fruita dolça - Sra. Anna Pallí
Taula rodona: la sostenibilitat dels envasos, element clau - Sr. Enric Ibáñez
Taula rodona: la sostenibilitat dels envasos, element clau - Sr. Àlex Brossa
Taula rodona: la sostenibilitat dels envasos, element clau - Sr. Jordi Oliver
Taula rodona: els envasos com a element de l'augment de la qualitat del producte - Sr. Gemma Echeverría
Taula rodona: els envasos com a element de l'augment de la qualitat del producte - Sr. Ignasi Sayol
Taula rodona: els envasos com a element de l'augment de la qualitat del producte - Sr. Pere Coll
Jornada de fructicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: Alcarràs, 28/03/2019
Pla d’Acció de la Fruita Dolça a Catalunya - Sr. Joan Gòdia
Possibilitat del cultiu de pomera ecològica - Sra. Georgina Alins


Tornar a l'índex
Fruita seca

VII Jornada d'esporga manual i mecànica d'hivern en ametller de regadiu - Programa de la jornada
Lloc i data: Borges Blanques, 24/01/2019
Poda de formació i producció en noves plantacions intensives d'ametller en regadiu - Sr. Ramon Girabet
El conreu del noguer - Programa de la jornada
Lloc i data: Crespià, 15/03/2019
Biologia i possibilitats de control de Cydia pomonella (L) i Ectomyelois ceratoniae (Zeller) - Sra. Dolors Bosch
La necessitat de formar part d’una ADV pel compliment de la gestió integrada de plagues - Sr. Jordi Mateu


Tornar a l'índex
Gestió del sòl i fertilització

Edafologia del sòl hortícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 02/02/2019
Breu introducció a la geologia. Què és el sòl? I les seves propietats físiques, químiques i biològiques. Tipus de sòls i classificació, la seva composició, estructura i contingut en matèria orgànica - Sra. Bàrbara López
Com podem interpretar nosaltres el nostre sòl? - Sra. Bàrbara López
Interpretació de diferents anàlisi de sòl - Sra. Bàrbara López
Com fer compostatge per a una finca agrícola professional - Programa de la jornada
Lloc i data: Castelló d'Empúries, 07/02/2019
Càlcul teòric de les proporcions de material a compostar a partir d’una analítica del sòl de la finca que rebrà el compost - Sr. Jordi Puig
Càlcul teòric de les proporcions de material a compostar a partir d’una analítica del sòl de la finca que rebrà el compost  - Sr. Jordi Puig
Demostració pràctica de com fer una pila de compost barrejant el material i de com fer el voltatge - Sr. Jordi Puig
Criteris per maximitzar l'eficiència de les aplicacions de purins en cultius extesius - Programa de la jornada
Lloc i data: Tallada d'Empordà, 14/02/2019
Característiques de les dejeccions líquides disponibles - Sra. Elena González
Aplicacions de purins en cobertora dels cultius - Sr. Francesc Domingo
Productes per retardar la disponibilitat de N dels purins - Sr. Jordi Recasens
Noves actuacions en el marc de la fertilització a la conca del Pla d'Anguera - Programa de la jornada
Lloc i data: Montblanc, 15/02/2019
Introducció del projecte de conques - Sr. Carlos Ortiz, Sr. Josep Fraile
Actuacions a la conca del Pla d’Anguera (Barberà de la Conca) - Sra. Núria Canut
Maneig de la fertilització en cobertora - Sr. Carlos Ortiz
Maneig i fertilització de pastures - Programa de la jornada
Lloc i data: Vall de Bianya, 20/02/2019
Aspectes que s’han de tenir en compte en la planificació de la fertilització de praderes sembrades i prats naturals - Sr. Clémence Aliaga
Com afectaran les novetats normatives en la gestió de les dejeccions i la fertilització orgànica en relació amb pastures - Sr. Carles Esquerda
Pautes de maneig (espècies, moment de sembra, sembra directa, control de males herbes, sistemes d’aprofitament,...) per a l’obtenció de produccions elevades, bona qualitat farratgera i bon estat ecològic de la pastura - Sr. Clémence Aliaga
Aplicacions eficients de dejeccions líquides en cobertora dels cultius - Programa de la jornada
Lloc i data: Ventalló, 26/02/2019
Raons agronòmiques per l’aplicació de purins en cobertora - Sra. Elena González
Equips per la mesura del contingut de nutrients dels purins - Sr. Joan Parera
Equips per a l’aplicació sostenible de dejeccions líquides - Sr. Jordi Recasens
Demostració a camp de maquinària per l’aplicació de purins - Sr. Joan Parera, Sr. Jordi Recasens
Eines per una bona gestió del sòl - Programa de la jornada
Lloc i data: Mollerussa, 15/03/2019
Rizobacteris Promotors del Creixement Vegetal (PGPR): la nova era de fertilitzants - Sr. Guillermo Vázquez
Avaluació de la fertilitat real del sòl. Anàlisi de sòls i cromatografia - Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza
Què ens diuen les herbes? Avaluació de l’estat del sòl a partir de la vegetació espontània - Sra. Neus Vinyals
Gestió mecànica de l’herba en fruiters - Sra. Laia Viñes
Alternatives a l’ús del glifosat pel control de males herbes - Sr. Josep Maria Llenes
Novetats en ajuts 2019 i fertilització orgànica en cultius llenyosos i herbacis - Programa de la jornada
Lloc i data: Mollerussa, 16/03/2019
Tipus i maneig de les dejeccions ramaderes en cultius herbacis i llenyosos - Sra. Gemma Murillo
Maneig del sòl i fertilitat en vinya i olivera - Programa de la jornada
Lloc i data: Montblanc, 29/03/2019
Bases de la fertilitat del sòl. Matèria Orgànica, Minerals i Microorganismes - Sr. Josep Ramón Sainz de la Maza
Les analítiques de sòls com a punt de partida del maneig dels cultius - Sr. Joan Baldrich
El compostatge a escala d’explotació agrícola professional - Sr. Jordi Puig


Tornar a l'índex
Gestió empresarial i assessorament

Sistema eficaç de Gestió Compliance - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 14/01/2019
Responsabilitat penal de la persona jurídica. Principals delictes i penes. Eximent i atenuants de responsabilitat penal de la persona jurídica. Requisits dels Models de Prevenció de Delictes - Sr. Miquel Fortuny
Eines per la implementació de la política de compliance; casos pràctics - Sr. Enric Vilamajó
Reptes de l'alimentació del segle XXI: de la visió global a la local - Programa de la jornada
Lloc i data: Bellvís, 19/01/2019
El futur de l'alimentació, el repte d'alimentar a la poblaicó mundial al 2050 - Sra. Clara Bartra
Fortaleses dels productes locals i els valors de la identitat territorial - Sra. Teresa Fuentes
La successió en l'empresa agrària familar - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 05/02/2019
La successió a l’empresa agrària - Sr. Jordi Virgili
Com triar la millor opció fiscal - Sr. Antonio Garcia
El sistema d'indicadors, anàlisi i avaluació en els projectes LEADER - Programa de la jornada
Lloc i data: Solsona, 28/02/2019
El sistema d’indicadors, anàlisi i avaluació en els projectes LEADER - Sra. Marta Martorell
Avaluació i presa de decisions a l'empresa agrícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 05/03/2019
Determinació de l'objectiu que es vol assolir i el camí per arribar-hi  // Metodologia de la presa de decisions  // Procés i pràctica d'avaluació  // Planificació empresarial  // Programació econòmica  // Seguiment i re-planificació del projecte - Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza
Com incorporar talent jove a les empreses del món rural - Programa de la jornada
Lloc i data: Balaguer, 08/03/2019
Com incorporar i retenir talent jove a les empreses? // Com desenvolupar el procés de selecció de personal? - Sr. David Balaguer
Bioeconomia circular. El nostre futur - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 26/03/2019
Mengem energia. Què és la bioeconomia circular? - Sr. Francesc Reguant
Valorització i aprofitament de subproductes del sector agroalimentari - Sr. Ramon Canela
Nous models de negoci en la bioeconomia circular - Sra. Anna Lluís
L'arrelament de les persones joves en municipis petits - Programa de la jornada
Lloc i data: Blancafort, 28/03/2019
Repoblem el territori. Conclusions de la Jornada “Repoblem el territori” d’Aguilar de Segarra 2018 - Sr. Eduard Trepat


Tornar a l'índex
Horticultura

Gestió econòmica bàsica per a finques d'horta ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 26/02/2019
Com fer més eficient un projecte hortícola ecològic: els fluxos d’aigua, energia i primeres matèries - Sr. Jordi Puig
Punts claus en la gestió econòmica de finques. Marge econòmic: factors que l’incrementen o el redueixen - Sr. Jordi Puig
Presentació de l’eina de Càlcul Orgànic Local (COL) d’estimació de costos - Sr. Jordi Puig


Tornar a l'índex
Indústries agroalimentàries

Requisits a la indústria agroalimentària per a la producció de transformats ecològics - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 11/01/2019
Requisits a la indústria agroalimentària per a la producció de transformats ecològics - Sra. Núria Vallès
La gestió telemàtica dels residus a la Indústria alimentària - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 23/01/2019
La gestió dels residus. Qui està obligat a fer-la? Què cal fer? Tipus de gestió de residus: què hem de gestionar i què no cal - Sr. Jordi Caldés
Opcions actuals per a la valorització de residus - Sr. Jordi Caldés
Gestió de residus com a subproductes - Sr. Enric Elias
Tramitació electrònica de la DARI - Sra. Mireia Martí
Canvis normatius - Sr. Jordi Caldés
Tecnologies d'envasament per a petits i mitjans operadors alimentaris - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 06/02/2019
Principis bàsics per a l’envasament d’aliments - Sra. Elsa Lloret
Factors clau per l’èxit de l’envasament - Sra. Elsa Lloret
Coneixent la Guia Europea de Bones Pràctiques d'Higiene per a l'elaboració de formatge - Programa de la jornada
Lloc i data: Berga, 23/02/2019
Flexibilitat a petits establiments lactis - Sra. Imma Cervós
Millores d’aplicació de la Guia Europea front als reglaments - Sr. Ángel Valeriano
Experiències amb la Guia de Bones Pràctiques Catalana - Sra. Mariona Rota
Principals canvis en la nova versió de la BRC 8 - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 25/02/2019
Canvis en el protocol de l’esquema  - Sra. Isabel Lorente
II Workshop del sector del peix. Elaborats a partir de peix de llotja poc reconegut - Programa de la jornada
Lloc i data: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 18/03/2019
Presentació del Manifest per la promoció dels productes pesquers de proximitat dins de la dieta Mediterrània - Sra. Anna Masdeu
Dades de captura del peix poc valorat - Sra. Pilar Rodó
La creativitat dirigida a la innovació: de la idea al producte - Sra. Anna Claret
Valorització del peix blau mitjançant el desenvolupament de nous productes. Projecte GALP - Sra. Elsa Lloret, Sra. Brigitte Martínez
Com adaptem el peix al consumidor -Experiència del Gremi de carnissers. Com han evolucionat les carnisseries: economia i marges. -Peixateries La Garriga - Sra. Silvia Aliu, Sra. Susanna Sala
Sessió demostrativa de processament d'aliments per altes pressions - Programa de la jornada
Lloc i data: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 27/03/2019
Fonaments, requeriments i aplicacions del processament per altes pressions - Sra. Anna Jofré
Conceptes teòrics bàsics de l’anàlisi sensorial - Sra. Mª Dolors Guàrdia
Sessió demostrativa de processament d'aliments per altes pressions - Programa de la jornada
Lloc i data: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 28/03/2019
Fonaments, requeriments i aplicacions del processament per altes pressions - Sra. Anna Jofré
Conceptes teòrics bàsics de l’anàlisi sensorial - Sra. Mª Dolors Guàrdia


Tornar a l'índex
Medi natural i biodiversitat

El maneig de la vinya, l'olivera i l'ametller de secà en condicions de canvi climàtic - Programa de la jornada
Lloc i data: Sant Martí de Riucorb, 29/01/2019
Com evoluciona el clima i projeccions de futur: l'adaptació dels cultius de secà al canvi climàtic - Sr. Jordi Cunillera
Com adaptar el maneig de la vinya en condicions de canvi climàtic - Sr. Robert Savé
Com adaptar el maneig de l'olivera en condicions de canvi climàtic - Sr. J Francisco Hermoso
Com adaptar el maneig de l'ametller en condicions de canvi climàtic - Sra. Laura Torguet
Com actuar davant els danys produïts pels conills i rosegadors a l'agricultura - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 14/02/2019
Ecologia i gestió cinegètica dels conills de bosc - Sr. Francesc Cases
Mesures per a la reducció dels danys produïts per rossegadors i els conills de bosc als conreus - Sr. Gonçal Barrios
Introducció a les plantes bioindicadores - Programa de la jornada
Lloc i data: Balaguer, 25/03/2019
L’evolució de les plantes en la colonització del sòl. Ecologia i biologia aplicades a les plantes bioindicadores. Biòtops primaris i secundaris  - Sr. Gérard Ducerf
El canvi climàtic, què hi podem fer? - Programa de la jornada
Lloc i data: Amposta, 27/03/2019
El canvi climàtic que hi podem fer? - Sr. Francesc Mauri
Introducció a les plantes bioindicadores - Programa de la jornada
Lloc i data: Castelló d'Empúries, 28/03/2019
Relació planta-sòl: biòtop primari i secundari  // Plantes bioindicadores: introducció a la diagnosi del sòl // Herbes i pràctiques culturals - Sr. Gérard Ducerf
La permacultura en explotacions agràries i forestals - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Coloma de Farners, 29/03/2019
La permacultura: una eina per l’agricultura i restauració d’ecosistemes - Sra. Kate Curtis
Boscos comestibles (i similars), gestió i tècniques per encarar el canvi climàtic - Sr. Arnau Riba
Circuits curts de comercialització ecològica - Sra. Maria del Mar Macià
Tecnologia apropiada per a l’aprofitament tèrmic de la biomassa forestal i explotacions agràries - Sr. Joan Colin


Tornar a l'índex
Olivicultura

Actualitat en el sector oleícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Borges Blanques, 18/01/2019
Control dels contractes en la cadena alimentària del sector de l’oli - Sr. Joan Gòdia
Aplicació de fertilitzants orgànics en olivera - Sra. Gemma Murillo
El consum d’oli d’oliva verge extra i la osteoporosis - Sra. Mònica Bulló
L’anàlisi dels costos en explotacions d’olivera - Sr. Victor Sas
Innovacions tècniques en la poda de l'olivera a l'Empordà - Programa de la jornada
Lloc i data: Pau, 13/02/2019
Pràctica de poda de producció en plantació tradicional - Sr. Juan Francisco Hermoso, Sr. Josep M Ferré y Sr. Miquel Domènech
Pràctica de poda en plantació jove - Sr. Juan Francisco Hermoso, Sr. Josep M Ferré y Sr. Miquel Domènech
La Xylella fastidiosa: una nova amenaça - Programa de la jornada
Lloc i data: Godall, 14/03/2019
Xylella fastidiosa: situació a l’estat espanyol i a la resta d’Europa - Sra. Tula Llorach
Pla de control: identificació a camp i insectes vectors - Sr. Joan Porta


Tornar a l'índex
Ornamentals, jardineria i paisatgisme

Agricultura i jardineria regenerativa. Sòls vius - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 28/02/2019
Beneficios de la carne de pasto: medioambiente y salud - Sra. Mònica Fernández
Experiències d’aplicació de tècniques d’agricultura regenerativa en jardineria - Sr. Josep Sauleda


Tornar a l'índex
Oví i cabrum

Què fa la Interprofessional i com es recupera una raça autòctona - Programa de la jornada
Lloc i data: Girona, 07/03/2019
Millorar l’ús dels antibiòtics per evitar les problemàtiques derivades de les resistències - Sra. Montse Rosas
Què és INTEROVIC? Quines funcions té la Interprofessional? - Sra. Beatriz Casares


Tornar a l'índex
Porcí

Situació actual del sector porcí, història d'eficiència. Resultats del BDporc - Programa de la jornada
Lloc i data: Vallfogona de Balaguer, 24/01/2019
Situació actual del sector porcí, història d’eficiència. Resultats del BDporc - Sr. Pedro López
El futur del sector porcí a debat - Programa de la jornada
Lloc i data: Navàs, 12/02/2019
Dificultats i reptes del sector porcí convencional català. La producció ecològica és una oportunitat? - Sr. Lluís Vila
Com protegir-nos davant l'amenaça de la Pesta Porcina Africana? - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 13/02/2019
Mesures preses a Catalunya. El pla de contingència. Què fer davant una sospita? - Sr. Carles Sánchez
El paper de la caça en el control i prevenció de la PPA - Sr. Josep M López
Pesta Porcina Africana: mesures de protecció a les granges i en la caça - Programa de la jornada
Lloc i data: Berga, 27/02/2019
Introducció sobre la Pesta Porcina Africana (PPA) - Sr. Carlos Sánchez
El paper de la caça en el control i prevenció de la PPA - Sr. Josep M López


Tornar a l'índex
Producció agrària ecològica

Planificació i mecanització en horticultura ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 19/01/2019
Especificitats de l’horticultura ecològica. Elements conjunturals d’un hort. La planificació de cultius - Sr. Jordi Puig
L’associació i rotació de cultius. La mecanització. Calendari de sembres, plantades i recol·lecció. Ergonomia en l’horta - Sr. Jordi Puig
Conservació de llavors i elaboració de planter - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 16/02/2019
La biodiversitat cultivada, problemàtiques de la conservació i gestió. Bases teòriques de la conservació de varietats locals. - Sr. Jordi Puig
Reconeixement de llavors. Pràctiques d’extracció. Identificació i criteris d’elecció de substrats per fer planter. - Sr. Jordi Puig


Tornar a l'índex
Qualitat i comercialització

Qualitat i seguretat alimentària: instal·lacions per a l'extracció i envasat de mel - Programa de la jornada
Lloc i data: Castellar del Vallès, 23/02/2019
Requisits de disseny per un petit obrador de mel, Registres i permisos necessaris per a iniciar una activitat de transformació alimentària - Sr. Joan Font
Pautes bàsiques d’higiene i autocontrol en la manipulació de mel. Venda de proximitat - Sra. Lídia Vàzquez
Comercialització de productes alimentaris: etiquetatge de la mel - Programa de la jornada
Lloc i data: Castellar del Vallès, 09/03/2019
Reglament 1169/2011, normativa general d’informació al consumidor - Sra. Mònica Saltor
Normativa específica en l’etiquetatge de la mel. Etiquetatge de la producció ecològica - Sra. Mònica Saltor
L’anàlisi sensorial i els tractaments tèrmics en la innovació de nous productes - Programa de la jornada
Lloc i data: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 19/03/2019
Conceptes bàsics de l’anàlisi sensorial, Avaluació sensorial aplicada - Sra. Anna Claret


Tornar a l'índex
Reg

VIII Jornades tècniques de Preixana: Reg pressuritzat - Programa de la jornada
Lloc i data: Preixana, 04/02/2019
L'eina de recomanacions de reg de RuralCat - Sra. Maite Sisquella
Gestió eficient de l'aigua. L'eina més important per produir aliments - Sr. Joan Girona
VIII Jornades tècniques de Preixana: Reg pressuritzat - Programa de la jornada
Lloc i data: Preixana, 05/02/2019
Instal·lacions de reg per degoteig - Sr. Xavier Guixà
VIII Jornades tècniques de Preixana: Reg pressuritzat - Programa de la jornada
Lloc i data: Preixana, 06/02/2019
Sistemes de reg per aspersió - Sra. Nery Zapata
Bombament solar en regadiu - Programa de la jornada
Lloc i data: Mollerussa, 18/03/2019
L’Oficina del Regant estudia com millorar la gestió de l’energia en el regadiu - Sr. Maite Sisquella
Contractació d’energia elèctrica - Sr. Joan Latorre
El bombament solar en el regadiu - Sr. Xavier Guixà
Experiències en bombament solar. Finca del Prat de Boldú. Canal Algerri Balaguer. Comunitat de regants de Bassanova. Regants de l’aqüífer al Baix Ter. Comunitat de Regants del Riu Rinet. Canal Segarra Garrigues. Plaques fotovoltaiques flotants - Sr. Xavier Guixà, Sra. Emma Montero, Sr. Gustau Carrillo, Sr. Francesc Camps, Sr. Joan Latorre, Sr. Miquel Sacrest
Reg i fertilització en els nous regadius - Programa de la jornada
Lloc i data: Cervià de les Garrigues, 21/03/2019
Conceptes bàsics en fertirrigació - Sr. Josep Rufat
Necessitats hídriques en el conreu de l’olivera - Sr. Joan Girona
Jornada agrària del Garrigues Sud - Programa de la jornada
Lloc i data: Granadella, 26/03/2019
Varietats d’ametllers en reg de suport - Sr. Xavier Miarnau
Millora del rendiment d’oli: del camp al molí - Sr. Esteva Martí
Jornada agrària del Garrigues Sud - Programa de la jornada
Lloc i data: Juncosa, 28/03/2019
Varietats d’ametllers en reg de suport - Sr. Xavier Miarnau
Millora del rendiment d’oli: del camp al molí - Sr. Esteva Martí


Tornar a l'índex
Sanitat i benestar animal

Funcionament dels centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport d'animals - Programa de la jornada
Lloc i data: Cerdanyola del Vallès, 13/02/2019
Nou Reial decret de regulació dels centres de neteja i desinfecció - Sra. Núria E. Ribas
El transport de bestiar... i de malalties. Com netejar i desinfectar bé els camions - Sra. Anna Romagosa
Biocides d'ús ramader: com optimitzar els tractaments - Programa de la jornada
Lloc i data: Gurb, 07/03/2019
Descripció de les diferents tipologies de biocides per a ús ramader - Sr. Javier Latorre
La immunologia aplicada als bovins - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 11/03/2019
Actualització en immunologia i vacunes. Nous reptes en prevenció i aplicació de la nova Normativa IBR - Sra. Laura Elvira
L'ús responsable dels antibiòtics - Programa de la jornada
Lloc i data: Sant Guim de Freixenet, 14/03/2019
La problemàtica de les resistències. L´ús racional dels antibiòtics - Sra. Mili Voltes
Un enfocament pràctic de l’ús responsable d’antibiòtics a les explotacions porcines - Sr. Jordi Baliellas
Programes sanitaris oficials dels petits remugants - Programa de la jornada
Lloc i data: Cerdanyola del Vallès, 19/03/2019
Procediment per qualificació d’Agalàxia - Sra. Irene Mercader
Pesta Porcina Africana: mesures de protecció a les granges i en la caça - Programa de la jornada
Lloc i data: Olius, 20/03/2019
Introducció sobre la Pesta Porcina Africana (PPA) - Sr. Carlos Sánchez
El paper de la caça en el control i prevenció de la PPA - Sr. Josep Maria López


Tornar a l'índex
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

VI Jornada de control biològic - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 25/01/2019
Control biològic en pomeres, un pas endavant cap a una producció més sostenible de poma - Sr. Jordi Cabrefiga
Canvi climàtic. Com treure’n el màxim profit per l’agricultura - Sr. Gabriel Borràs
És possible el control de Monilinia spp. mitjançant sistemes alternatius als fungicides de síntesi? - Sra. Carla Casals
Aspectes pràctics per millorar les aplicacions de fitosanitaris - Programa de la jornada
Lloc i data: Miralcamp, 31/01/2019
Aspectes pràctics per millorar les aplicacions de fitosanitaris - Sr. Oscar Agustí
Implantació de l'entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiversitat i sostenibilitat - Programa de la jornada
Lloc i data: Sant Hilari Sacalm, 08/03/2019
L'arbre urbà, recurs de futur - Sr. Josep Selga
Ciutats saludables, foment de la biodiversitat - Sr. Àlex Puig
Insectes. Control de plagues i equilibri natural: com generar hàbitats pels insectes? - Sr. Xavier Pons, Sra. Belén Lumbierres
Aus i altra fauna. Control de plagues i equilibri natural - Sr. Jordi Baucells
Efectes de l'eruga del boix en la gestió forestal - Programa de la jornada
Lloc i data: Montesquiu, 09/03/2019
Mitjans de lluita contra l’eruga del boix - Sr. Jordi Senmartí
Dinàmica de poblacions de plagues invasores: el cas de les papallones - Sr. Albert Palou


Tornar a l'índex
Seguretat en el treball

Principals riscos laborals en el maneig d'una explotació ramadera - Programa de la jornada
Lloc i data: Tàrrega, 06/02/2019
Riscos específics en el maneig del bestiar - Sr. Joaquim Pallissera
Seguretat i salut en les màquines i les obres del sector agroalimentari - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 27/02/2019
Un enfocament global de la Directiva de màquines (2006/42/UE) i una aproximació al RD1215 - Sr. Ricard Vendrell
Coordinació en seguretat i salut en obres de construcció per al sector agroalimentari - Sra. Sònia Prieto
Seguretat i salut en les màquines i les obres del sector agroalimentari - Programa de la jornada
Lloc i data: Tàrrega, 28/02/2019
Riscos durant el manteniment de màquines - Sr. Màxim Bosch
Un enfocament global de la Directiva de màquines (2006/42/UE) i una aproximació al RD1215. Què implica legalment la modificació de les nostres màquines - Sr. Ricard Vendrell
Coordinació en seguretat i salut en obres de construcció per al sector agroalimentari. Mètodes de treball dels Coordinadors de Seguretat i Salut - Sra. Sònia Prieto


Tornar a l'índex
Traçabilitat i seguretat alimentària

Assajos clínics veterinaris: una nova sortida professional - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 28/03/2019
Assajos clínics veterinaris: una porta oberta a una sortida professional desconeguda - Sra. Susana Astiz


Tornar a l'índex
Vaquí de carn

Bioseguretat, benestar i salut animal en explotacions semiextensives de remugants - Programa de la jornada
Lloc i data: Sort, 14/03/2019
Benestar animal a l’explotació ramadera i al transport d’animals - Sra. Mar Aumedes
Traçabilitat i registres de l’explotació ramadera - Sra. Núria Ribas
Bones pràctiques d’higiene i mesures de bioseguretat per prevenir l’aparició i difusió de malalties - Sra. Núria Ribas
Salut del ramat, control sanitari i moviment de bestiar - Sra. Irene Mercader
Ús racional dels medicaments. Registre de tractaments veterinaris - Sra. Montserrat Rosàs


Tornar a l'índex
Vaquí de llet

Autocontrols a l'explotació ramadera - Programa de la jornada
Lloc i data: Linyola, 28/02/2019
El paper de l’explotació ramadera en la seguretat alimentària - Sra. Núria E. Ribas
Plans i registres obligatoris de les explotacions ramaderes - Sra. Núria E. Ribas
Plans i registres addicionals per les explotacions lleteres - Sra. Victoria Paso


Tornar a l'índex
Varietats tradicionals i races autòctones

El conreu de varietats de col tradicionals i de diversificació. El Projecte BRAAVA - Programa de la jornada
Lloc i data: Molins de Rei, 29/01/2019
Varietats de col noves i tradicionals. El projecte BRAAVA de bràssiques - Sra. Aurora Rull
Llavors ecològiques locals i tradicionals - Programa de la jornada
Lloc i data: Argençola, 03/03/2019
Les Refardes, projecte per recuperar el control de les llavors per part de la societat i tot el patrimoni cultural que hi va lligat. S’explicarà què fan, com s’organitzen, i la importància de les varietats locals i tradicionals - Sra. Ester Casas


Tornar a l'índex
Vitivinicultura

Malalties de fusta de la vinya i dessecació de les plantes - Programa de la jornada
Lloc i data: Sant Sadurní d'Anoia, 14/02/2019
Característiques del material vegetal en relació a la seva vulnerabilitat a la sequera i a les malalties - Sra. Felicidad de Herralde
Jornada de viticultura a l'Alt Penedès - Programa de la jornada
Lloc i data: Font-rubí, 01/03/2019
Balanç de la campanya de míldiu 2018 al Penedès i situació legal dels formulats de coure - Sr. Joan Reyes
L’ús del coure a la vinya: perills potencials i la seva relació amb els maneig del sòl - Sr. David Fernández
Xarxa d’estacions agroclimàtiques a la vinya de l’Empordà - Sr. Pere Vilardell, Sr. Honorat Sabater
Nous reptes per al conreu de la vinya - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Margarida i els Monjos, 07/03/2019
Xylella fastidiosa: situació actual i estratègies de control - Sr. Jordi Sabaté
Limitacions de l’ús del coure en el conreu de la vinya - Sr. Joan Reyes
Equilibri entre producció i qualitat del raïm - Sra. Montserrat Nadal
El canvi climàtic i el conreu de la vinya a l'Empordà - Programa de la jornada
Lloc i data: Vilajuïga, 13/03/2019
La viticultura en un ambient d'elevada incertesa - Sr. Robert Savé
El material vegetal de vinya com a eina en l'adaptació al canvi cilmàtic - Sra. Felicidad de Herralde


Tornar a l'índex
El més llegit

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes estrena nou disseny

El CTFC publica una Guia per orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa

Es presenta la nova fitxa sobre l’eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes