Cercador ponències jornades PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Edició 2024

Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Ponències
Situació actual de la llengua blava a Catalunya
- Núria Ribas
Vacunació enfront la llengua blava
- Carles Riera
Ponències
Què és la malaltia de la llengua blava? Informació epidemiològica sobre la situació actual de la llengua blava. Actuacions de vigilància sanitària en zona restringida pel focus declarat
- Carlos Sánchez
Ponències
Què és la malaltia de la Llengua blava? Informació epidemiològica sobre la situació actual de la Llengua blava. Actuacions de vigilància sanitària en zona restringida pel focus declarat
- Carlos Sánchez


Boví de carn
Ponències
Situació actual de la llengua blava a Catalunya
- Núria Ribas
Vacunació enfront la llengua blava
- Carles Riera
Ponències
Què és la malaltia de la llengua blava? Informació epidemiològica sobre la situació actual de la llengua blava. Actuacions de vigilància sanitària en zona restringida pel focus declarat
- Carlos Sánchez
Ponències
Què és la malaltia de la Llengua blava? Informació epidemiològica sobre la situació actual de la Llengua blava. Actuacions de vigilància sanitària en zona restringida pel focus declarat
- Carlos Sánchez


Boví de llet
Ponències
Situació actual de la llengua blava a Catalunya
- Núria Ribas
Vacunació enfront la llengua blava
- Carles Riera
Ponències
Què és la malaltia de la llengua blava? Informació epidemiològica sobre la situació actual de la llengua blava. Actuacions de vigilància sanitària en zona restringida pel focus declarat
- Carlos Sánchez
Ponències
Què és la malaltia de la Llengua blava? Informació epidemiològica sobre la situació actual de la Llengua blava. Actuacions de vigilància sanitària en zona restringida pel focus declarat
- Carlos Sánchez


Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies
Ponències
Principals novetats de la verema 24-25 i repàs del funcionament de l’aplicació
- Isabel Sastre i Àngels de Febrer