CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2023

Agroturisme i desenvolupament rural
Ponències
Com prevenir el malbaratament alimentari en cuines centrals
- Klaas Romaní Buschman Lluís Riera Puñet


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Ponències
Programa de control oficial de l’IBR: camí cap a la seva erradicació
- Carles Riera
Ponències
Resultats enquestes a explotacions del sector de llet a Catalunya
- Daniel Villalba Mata


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
Granja Torre Santamaria
- Sebastià Farré
Projecte Torrefarrera
- Abel Torrelles
Projecte Nortegas
- Pilar Icaran
Projecte Biohub Alcarràs
- Jordi Jové
Impuls del Biogàs al Sector Ramader a les Terres de Lleida
- Jordi Berenguer
Ponències
Presentació de la Xarxa Pagesa
- Neus Vinyals
Experiències amb la gestió de cobertes i encoixinats a L’Olivera Cooperativa
- Bàrbara Baraibar i Jordi Recasens
Cultius llenyosos al secà, millorar la fertilitat i fer front a la sequera
- Konrad Schreiber


Boví de carn
Ponències
Programa de control oficial de l’IBR: camí cap a la seva erradicació
- Carles Riera


Boví de llet
Ponències
Programa de control oficial de l’IBR: camí cap a la seva erradicació
- Carles Riera
Ponències
Resultats enquestes a explotacions del sector de llet a Catalunya
- Daniel Villalba Mata