CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Edició 2024

Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   24/01/2024
Ponències
Nou paquet d’ordenació bovina
- Anna Targa


Boví de carn
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   24/01/2024
Ponències
Nou paquet d’ordenació bovina
- Anna Targa


Boví de llet
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   24/01/2024
Ponències
Nou paquet d’ordenació bovina
- Anna Targa


Fruita seca
Ponències
Reg eficient en olivera
- Josep Rufat
Reg eficient en l’avellaner
- Jordi Sordé


Medi natural i biodiversitat
Ponències
Nous rodenticides, una esperança per a la fauna salvatge
- Roger Vila
Altres eines de control de rosegadors als nuclis urbans: òlibes i gorjablancs
- Jordi Baucells
L’impacte de les colònies controlades de gats de carrer i alternatives de la seva gestió
- Cristina Molas
Prevenció de conflictes amb fauna a l’entorn urbà: el cas del senglar
- Joana Colomer