CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2023

Agroturisme i desenvolupament rural
Ponències
Ecofeministes per un nou model agrícola sostenible
- Sra. Anna Lluís
Ponències
Presentació del projecte PECT BIOMARKETS
- Sra. Mònica Gaza
Opcions productives amb plantes aromàtiques i medicinals al Solsonès. Aprofitament silvestre i cultiu
- Sra. Eva Moré Sra. Roser Cristòbal
Opcions productives amb bolets i tòfones al Solsonès. Aprofitaments de bolets
- Sr. Juan Martínez de Aragón
Opcions productives amb bolets i tòfones al Solsonès. Cultiu de tòfones
- Sr. Daniel Oliach


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   14/03/2023
Ponències
La salut podal, prevencions i maneig
- Sr. Pere Malet Sra. Judit Solana


Arròs
Ponències
Activitat del Grup d’Enginyeria i Gestió del Reg de la UdG als arrossars de Pals
- Sr. Jaume Pinsach
Resultats de la campanya 2022 i avaluació del rebombament dels retorns de reg
- Sra. Sílvia Cufí
Solucions per l’automatització del reg per inundació en arròs
- Sra. Elisabet Gurí


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic
Ponències
Activitat del Grup d’Enginyeria i Gestió del Reg de la UdG als arrossars de Pals
- Sr. Jaume Pinsach
Resultats de la campanya 2022 i avaluació del rebombament dels retorns de reg
- Sra. Sílvia Cufí
Solucions per l’automatització del reg per inundació en arròs
- Sra. Elisabet Gurí


Boví de carn
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura   14/03/2023
Ponències
La salut podal, prevencions i maneig
- Sr. Pere Malet Sra. Judit Solana