Documentació de jornades tècniques PATT 2021

A través de cadascun dels àmbits següents pot consultar el programa i la documentació que es disposa de les jornades tècniques realitzades en el marc del PATT 2021:Índex de temàtiques:Alimentació͵ sanitat i benestar animal

XIV Jornada de fructicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 19/02/2021
Principals problemes de els estratègies fitosanitàries en llavor - Sra. Núria Rius
Principals problemes de les estratègies fitosanitàries en pinyol - Sra. Lídia Sans
Altres autoritzacions de productes fitosanitaris: autoritzacions excepcionals. Usos menors en cultius - Sra. Anna Salamero
Aspectes tècnics de la transformació del reg a tesa a reg localitzat - Sr. Josep Rufat
Pla de modernització de la zona del canal de Pinyana: projectes que s’estan duent a terme i possibles ajuts - Sr. Antonio Enjuanes
Possibilitats de la tecnologia GPS en ramaderia extensiva - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 22/02/2021
Collars GPS en ramaderia de muntanya. Primers resultats experiència projecte grup operatiu - Sr. Antoni Dalmau
Seguiment dels ramats amb geolocalitzadors - Sr. Rubén Blanco
Dispositius GPS via satèl·lit - Sr. Javier Victoria


Tornar a l'índex
Apicultura

Apicultura (I) Gestió i maneig de l’abellar - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/02/2021
Gestió i maneig de l´abellar - Sr. Antonio Gómez Pajuelo de Pajuelo
Apicultura (II): l’Apiteràpia. Què és i com funciona? - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/02/2021
L’Apiteràpia. Què és i com funciona? - Srs. Samuel Ramal i Stêfan Stangaçiu
Alimentació de les abelles: nutrició social - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 13/02/2021
La nutrició social de les abelles: aspectes bàsics i interès en apicultura - Sr. Jaume Cambra
Alimentació de les abelles: Recursos i aprofitaments de la flora - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 20/02/2021
Alimentació de les abelles: Recursos i aprofitaments de la flora. Diversitat. - Sr. Jaume Cambra
Alimentació de les abelles: Recursos i aprofitaments de la flora: Disponibilitats annuals. - Sr. Jaume Cambra
Alimentació de les abelles: Estratègies anuals en apicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 27/02/2021
Estratègies anuals en apicultura (I). - Sr. Jaume Cambra
Estratègies anuals en apicultura (II). - Sr. Jaume Cambra
La vespeta de l’ametller: Eurytoma amygdali - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/03/2021
Descripció de la plaga i eines de lluita - Sra. Anna Aymamí
Seguiment de la plaga i situació actual - Sra. Anna Garreta
Seguiment de la plaga i situació actual a Lleida i Barcelona - Sr. Aniol Vilalta
Experiencias en monitorización y manejo de la avispilla del almendro - Sr. Carlos Mª Lozano
Avances en el conocimiento y en las estrategias de manejo de la avispilla del almendro - Sr. Antonio Monserrat


Tornar a l'índex
Arròs

Gestió integrada de males herbes en el conreu de l’arròs - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 27/01/2021
Diferents estratègies pel control de males herbes dins del marc de la GIP en l’arròs - Sra. Sílvia Consolà
Control mecànic de males herbes en arròs sembrat en sec - Sr. Josep Maria Llenes
XVI Jornada tècnica de l’arròs - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 16/02/2021
Recull d’activitats en fertilització de l’arròs - Sra. Núria Tomàs
Noves varietats d’arròs: 2017-2021 - Sra. Eva Pla
Accions per a una gestió sostenible de les malalties de l’arròs - Sra. Mª del Mar Català


Tornar a l'índex
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic

El cultiu del llúpol, producció, transformació i comercialització - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 17/02/2021
Cultiu, generalitats, material vegetal, qualitat i maneig - Sr. Anton Betbesé Lucas
Producció i transformació ecològica. La comercialització del llúpol - Sra. Quiònia Pujol Sabaté


Tornar a l'índex
Boví de carn

Com millorar la productivitat en el sector carni (Lean Manufacturing) - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 12/02/2021
Les bases de la millora contínua per a la sostenibilitat dels resultat - Sr. Francisco Bellod Murgui


Tornar a l'índex
Cereals d'hivern

Producció de blat de moro i soja en ecològic - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 18/02/2021
Producció i consum del blat de moro ecològic a Catalunya - Sra. Nativitat Rovira Canudas
Aptitud de les varietats de blat de moro pel cultiu en el sistema de producció ecològic - Sra. Roser Sayeras Oliveras
La fertilització amb dejeccions ramaderes en blat de moro en el sistema de producció ecològic - Sr. Francesc Domingo Olivé
La contaminació en micotoxines del blat de moro en producció ecològica - Sr. Joan Serra Gironella
Producció i consum de soja a Catalunya - Sr. Fèlix Martínez Gistau
Aptitud de les varietats de soja pel cultiu en el sistema de producció ecològic - Sr. Josep Anton Betbesé


Tornar a l'índex
Estalvi energètic i energies alternatives

Comunitats energètiques locals. Guia per a l’Administració local - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 27/01/2021
Comunitats enèrgetiques locals. Guia per a l’Administració local - Sr. Alex Ivancic
Experiències d’èxit. Pla de Transició Energètica i Comunitats Energètiques a Sant Pere de Torelló - Srs. Ermen Llobet Martí i Sr. Ignasi Ripoll
Cercant l'autonomia enèrgtica. Projecte de creació d'una comunitat enèrgetica local a Saldes - Srs. Ermen Llobet Martí i Sr. Ignasi Ripoll
Autoconsum energètic municipal a partir de la biomassa - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/02/2021
La biomassa, l’energia sostenible pel Baix Llobregat - Sr. Marc Cortina
Els grans incendis forestals i la importància de la gestió forestal - Sr. Asier Larrañaga
Ajuntament de Begues. Equipaments municipals amb biomassa - Sr. Liberto Mas
Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Piscina municipal - Sr. Alex Espejo
Ajuntament de Sant Boi. Xarxa de calor amb biomassa. Escola Parellada - Sr. Josep Escarra


Tornar a l'índex
Forestal

Sistemes d'informació i eines de suport a la presa de decisions per a la planificació i gestió forestal - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/02/2021
Simulador de creixement per a la gestió dels boscos catalans - Sr. Jordi Garcia
L’Observatori Forestal Català. Un recurs digital per a la consulta - Sr. Fermí Garriga


Tornar a l'índex
Gestió del sòl i fertilització

Assessorament en fertilització: mostreig de sòls - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 26/01/2021
Bases per fer un bon mostreig de sòls agrícoles - Sra. Gemma Murillo
Biochar, el carbó que no es crema i dona vida al sòl. Aplicacions - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 10/02/2021
Biochar. Eina carboni negativa per millorar els sistemes agro-ramaders - Sr. Javier Fernàndez
III Jornades Científic-tècniques de teledetecció i agricultura de precisió - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/03/2021
Potencialitat de l’ús d’imatges per satèl·lit per la quantificació de l’estat dels cultius per a la prescripció de béns: el cas de la fertilització nitrogenada - Sr. Héctor Nieto
Aplicacions de teledetecció per al fenotipat dels cultius arboris - Sr. Joaquim Bellvert
Estat actual de l’ús d’imatges de satèl·lit per estimar la evapotranspiració dels cultius - Sr. Christian Jofre
Potencialitat de Sentinel-1 i radar per estimar la humitat superficial en el sòl - Sra. Maria José Escorihuela
Ús de “machine learning” per a la detecció precoç de Xylella fastidiosa en ametllers mitjançant l’ús de sensors hiperespectrals i tèrmics - Sr. Carlos Camino
Incorporació de la teledetecció en models de cultius: cas d’estudi en patata - Sr. James Taylor


Tornar a l'índex
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Gestió de les xarxes socials a l’entorn empresarial - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 28/01/2021
Importància de les xarxes socials com a canal de comunicació empresarial - Sra. Eva Güibas Guilana
Som-hi! Parlem dels ajuts a l'empresa agrària - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/03/2021
Els ajuts a l’empresa agrària - Sra. Natalia Nubiola
El paper dels sensors en la presa de dades agronòmiques - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 03/03/2021
Maneig de zones verdes amb sensors d'humitat sòl combinat amb imatges d'alta resolució de satèl·lit - Sr. Xavier Millet
Variables a tenir en compte per escollir un sistema de presa de dades agronòmiques a camp mitjançant sensors. - Sr. Enric Costas
Desenvolupament d'un sensor per ajuda a l'estimació de producció: "Dinamòmetre de pesada en continu de raïms en vinya. - Sr. Pablo Morán


Tornar a l'índex
Indústries agroalimentàries

Principals punts crítics en la norma BRC Global Standards - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 11/01/2021
Vigilància ambiental - Sra. Nuria Montella
Canvi de producte - Sra. Nuria Montella
Auditoría del Experto en control de plagas - Sra. Nuria Montella
Tipus d’envasat en la indústria cervesera. Cap a on anem? - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 26/01/2021
Tipus d’envasat en la industria cervesera. Cap a on anem? - Srs. Jordi Llebaria i Roger Plata i Cots
La cadena agroalimentària - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 27/01/2021
El control de la cadena alimentària a Catalunya: CadeCAT - Sra. Isabel Gomar
Observatoris de preus i de la cadena com a instruments d’aplicació de la Llei Cadena Alimentària - Sr. Chema Gil


Tornar a l'índex
Maquinària i seguretat en el treball

Seguretat i salut laboral en el sector agrícola - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/03/2021
Seguretat en la utilització de la maquinària agrícola - Sr. Màxim Bosch Botines
Exposició laboral a plaguicides en el sector agrari - Sra. Míriam Belloc Santaliestra


Tornar a l'índex
Medi ambient i canvi climatic

Sòls agrícoles i canvi climàtic - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/02/2021
Sòls agrícoles i canvi climàtic - Sr. Jordi Puig


Tornar a l'índex
Olivicultura

La varietat d'oliva becaruda. Maneig del cultiu i qualitat de l'oli - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 26/01/2021
El conreu de l’olivera. Plagues i malalties - Sr. Ferran Contreras
La qualitat de l’oli d’oliva i criteris de maneig en el seu conreu - Sr. Juan Francisco Hermoso
El patrimoni de les oliveres mil·lenàries del Sènia - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 29/01/2021
Com posar en valor el patrimoni de les oliveres mil·lenàries - Sra. Teresa Adell
Actualitat en el sector oleícola - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 05/02/2021
Reg enterrat en olivera superintensiva - Sr. Francisco Javier Martínez
Etiquetatge: què es pot posar i què no? Quins beneficis per a la salut poden afegir-se? - Sr. Ángel Martínez
El paper clau de la formació en la producció d'oli d'oliva de qualitat - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 26/02/2021
La formació en el sector de l’olivicultura - Sr. Luis Chavarria
La formació en el sector de l’oli d’oliva verge extra - Sra. Antoni Cutrona
Cas d’èxit: experiència professional d’un exalumne - Sr. Josep Lluís Solé


Tornar a l'índex
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme

La renaturalització dels nuclis urbans per fer-los més saludables - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 25/02/2021
El verd urbà, una eina de salut - Sr. Eloi Juvillà
Renaturalitzar el nostre entorn per promoure la salut i el benestar - Sra. Mireia Gascón
La biodiversitat com a indicadora de sostenibilitat urbana - Sra. Roser Maneja
Projecte "Boscos per la salut: un nadó, un arbre" - Sr. Ferran Campillo
Mollet del Vallès, premi europeu "Green Leaf 2015" - Sr. Josep Maria Mompín


Tornar a l'índex
Porcí

Claus de l’èxit del deslletament dels garrins en porcicultura ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 02/02/2021
Garrins deslletats i diarrèa - Sra. Tove Serup
La qualitat de l'aigua: aspecte clau de la ramaderia - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 18/02/2021
I la teva aigua, què necessita? - Sr. Manuel Montalbán
Solucions d’actualitat en porcí: gestió i prevenció de la caudofàgia - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 23/02/2021
Aspectes legals sobre l’escuat porcí. Benestar animal porcí - Sra. Núria Roig
Avaluació de riscos i pla d’acció. Aspectes documentals - Sra. Elsa Buenaventura
Aspectes pràctics de l’avaluació de factors ambientals i de maneig. Material d’enriquiment - Sr. Emma Fàbrega


Tornar a l'índex
Reg

Dies del reg. Disseny d’instal·lacions de reg localitzat (II) - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 20/01/2021
Disseny agronòmic i hidràulic d’instal·lacions de reg localitzat - Sr. Xavier Guixà
Necessitats de reg. Eina de recomanacions - Sra. Maite Sisquella
Programes de càlcul - Sr. Bernat Busquets


Tornar a l'índex
Traçabilitat i seguretat alimentària

Seguretat alimentària i COVID-19 - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 19/02/2021
COVID-19 i seguretat alimentària: orientacions per a les empreses alimentàries. Protocol de recomanacions d’actuació davant el risc de COVID- 19 en indústries agroalimentàries - Sra. Isabel Lorente
La digitalització de la seguretat alimentària en PIMES - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 24/02/2021
Presentació la digitalització de la seguretat alimentària en PIMES - Sra. Marta Quintana


Tornar a l'índex
Vitivinicultura

Petjada de carboni al sector vitivinícola i del packaging enològic - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 11/02/2021
Presentació - Sr. Francisco Campo
Conceptes bàsics sobre la petjada de carboni - Sra. Ana de la Puente
Càlcul de la petjada de carboni al sector vitivinícola - Sra. Ana de la Puente
Exemples d’aplicació de les petjades de carboni en cellers - Sra. Ana de la Puente
Alternatives d’anàlisi ambiental d’interès per al sector (ACVs, EPDs, Environmental Footprint o petjada hídrica) - Sr. Francisco Campo
Varietats resistents per hibridació a malalties fúngiques en vinya - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 11/02/2021
Les varietats resistents com a solució sostenible a l’ús de fitosanitaris. L’experiència francesa - Sr. Hernán Ojeda
Avaluació de varietats resistents a míldiu i oïdi en 4 zones vitivinícoles de la Península - Sra. Mireia Bordas
Ús de les VRIACCs al Penedès: reptes i resultats - Sr. Josep Maria Albet
Experiència penedesenca: estudi de varietats resistents a míldiu i oïdi en les condicions del 2020 - Sr. Lluís Giralt
Itinerari legal i properes passes en l’ús de les varietats resistents a Catalunya - Sr. Xoan Elorduy
La teledetecció per satèl·lit aplicada al conreu de la vinya - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 11/02/2021
Eines de suport als treballs de la vinya mitjançant imatges aèries - Sr. Fran Garcia
Utilització de noves estratègies per a la gestió del reg i la nutrició (amb ús de mapes) - Sr. Víctor Falguera
Benvinguts a la revolució 4.0 - Sr. Carles García
Autogestió del registre vitivinícola de Catalunya - Programa de la jornada
Lloc i data: En línia, 26/02/2021
Presentació - Sres. Ivette Garcia i d’Isabel Sastre
Tramitació per petició genèrica - Sra. Ivette Garcia Secall


Tornar a l'índex
Notícies relacionades

Publicada la fitxa tècnica “Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles”

L’Oficina de l’Agricultura de Precisió es renova amb un disseny més visual i nous continguts

Les dones representen el 40% de l’ocupació al sector agroalimentari català