CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Edició 2024

Apicultura


Desenvolupament rural i agroturisme


Fruita dolça
Ponències
El virus del rugós del tomàquet (ToBRFV), característiques de la plaga i normativa fitosanitària que la regula
- Laura Estrades
Situació del virus del rugós del tomàquet (ToBRFV) a Catalunya i protocols d’actuació en cas de detecció de positius
- Miquel Àngel Jiménez
Mètodes preventius i de control per aplicar a la finca per minimitzar l’entrada del virus del rugós
- Francisco Fernández


Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Ponències
El virus del rugós del tomàquet (ToBRFV), característiques de la plaga i normativa fitosanitària que la regula
- Laura Estrades
Situació del virus del rugós del tomàquet (ToBRFV) a Catalunya i protocols d’actuació en cas de detecció de positius
- Miquel Àngel Jiménez
Mètodes preventius i de control per aplicar a la finca per minimitzar l’entrada del virus del rugós
- Francisco Fernández