Inscripció a la Jornada tècnica

La sostenibilitat, factor clau en el sector agroalimentari, 16/05/2023 a Barcelona

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: