Inscripció a la Jornada tècnica

L’Estratègia catalana de biogàs i de digestat, situació actual i futura, 21/06/2024 a Balaguer

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: