Inscripció a la Jornada tècnica

Jornada difusió nova PAC 2023-2027: sector boví, oví i cabrum, 27/04/2023 a Vic

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: