Inscripció a la Jornada tècnica

Noves varietats tradicionals de tomàquet resistents a virosis de domini públic, 19/07/2023 a Manresa

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: