Inscripció a la Jornada tècnica

XIV Jornada de Sanitat Vegetal: El paper de les ADVs en el nou escenari europeu de l’assessorament en sanitat vegetal, 01/10/2021 a Lleida

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, vés al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu DNI:

DNI: