Inscripció a la Jornada tècnica

Agricultura de precisió en fruiters. Projecte PAgFRUIT i Repositori Digital d’Agricultura de Precisió, 19/01/2023 a Lleida

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: