Inscripció a la Jornada tècnica

Aqüicultura i aquaponia per mitigar el canvi climàtic de forma sostenible als Ports, 26/10/2022 a Alfara de Carles

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: