Inscripció a la Jornada tècnica

Sistemes agroforestals i silvopastorals per a un sector primari viable, 23/03/2023 a Olius

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: