Inscripció a la Jornada tècnica

Ús del biochar en l’agricultura periurbana, 05/06/2024 a Prat de Llobregat

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: