Inscripció a la Jornada tècnica

Què produir? Conreus extensius en la zona regable dels Canals d’Urgell, 13/09/2023 a Mollerussa

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: