Inscripció a la Jornada tècnica

RD 1053/2022, d’ordenació de les granges bovines: criteris de com s’aplicarà a Catalunya, 11/05/2023 en línia

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: