Inscripció a la Jornada tècnica

Transició a la sembra directa i gestió d’herbes en cultius extensius, 05/09/2023 a Campllong

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: