Inscripció a la Jornada tècnica

Canvi climàtic, avellana, la nova PAC i els ecorègims, 31/05/2023 a Constantí

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: