Inscripció a la Jornada tècnica

Espais de biodiversitat en cultius permanents. Ajut associat a l’olivar, 07/03/2024 a Godall

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: