Inscripció a la Jornada tècnica

Aprofitament de la biomassa agrícola per a ús energètic, 01/12/2023 a Sant Sadurní d'Anoia

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: