Inscripció a la Jornada tècnica

Actual regulació dels drets de tempteig i retracte a Catalunya, 15/12/2022 a Vilafranca del Penedès

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: