Inscripció a la Jornada tècnica

Bioseguretat en explotacions ramaderes de porcí i boví. Nou decret i condicionants per a les explotacions, 04/03/2024 a Olot

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: