Inscripció a la Jornada tècnica

Gestió del mosaic agroforestal a Collserola: potencial dels usos agraris en finques privades, 23/09/2023 a Barcelona

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: