Inscripció a la Jornada tècnica

Agricultura del sòl viu: intercanvi d’experiències en cultius extensius, 30/05/2024 a Alfarràs

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: