Inscripció a la Jornada tècnica

Cultius extensius: què ens convé sembrar? Rendiments, costos i ajuts, 30/09/2022 a Lleida

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu DNI:

DNI: