Inscripció a la Jornada tècnica

La problemàtica de l’habitatge al món rural: habitatges buits, com els detectem?, 29/11/2023 a Berga

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: