Inscripció a la Jornada tècnica

Sostenibilitat i petjada de carboni als laboratoris, 12/12/2023 a Barcelona

Si és la primera vegada que t'inscrius a una Jornada tècnica, ves al següent enllaç: 1a inscripció

Si ja t'has inscrit prèviament a una Jornada tècnica, introdueix el teu document (DNI, NIE o passaport):

Document: