CONVOCATORIA 2017

 

Relació d’iniciatives d'Activitats de Demostració a Catalunya (convocatòria 2017)

A continuació, es relacionen les iniciatives d'Activitats de demostració per a l'any 2017