Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Tractaments per a la prevenció d´incendis forestals: transferència de resultats a partir de parcel·les experimentals-demostratives i simulació del foc.
CENTRE DE RECERCA:
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Els incendis forestals, concretament els grans incendis forestals devastadors (GIF), són uns dels principals reptes per als propietaris, gestors forestals i responsables de la prevenció i extinció d´incendis forestals. Hi ha consens en que la reducció del risc de GIF passa, principalment, per la gestió del territori i més especialment dels espais forestals. En aquest sentit, és clau implementar sobre el territori models de gestió i tractaments silvícoles per tal de conformar un paisatge més resistent al pas del foc i que no generi GIF. La realització d´aquests tractaments és molt costosa i inabordable a nivell de tot el territori, per això és important avançar en el coneixement i transferir al sector sobre quins són els tractaments per a la prevenció d’incendis més cost-eficients. En aquest projecte es realitzarà una transferència al sector implicat en la gestió i presa de decisions pel que fa a la prevenció incendis, a través de: i) la xarxa de parcel·les experimentals-demostratives de tractaments silvícoles per a la prevenció incendis (mecànics i amb cremes prescrites) i ii) informació sobre l’impacte dels tractaments en el comportament del foc i reducció del risc de GIF. Com a resultat, es facilitarà la presa de decisions per part de la propietat forestal i dels gestors territorials sobre quins són els tractaments més eficients per a la prevenció d´incendis forestals.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Article: Cremes prescrites com a eina de gestió silvicola
  Fitxa
  Fitxa tractaments
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  www.ctfc.cat
CONTACTE: