Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Accions demostratives i divulgatives de la tecnologia dron per al seguiment de la salut dels boscos.
CENTRE DE RECERCA:
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
A començaments dels anys vuitanta, a Europa s’impulsà una xarxa sistemàtica de parcel·les forestals amb la funció de fer una avaluació anual de l’estat sanitari dels boscos (ICP Forests). A Catalunya es va posar en funcionament l’any 1986. L’avaluació acurada dels impactes causats per les plagues forestals, ja sigui accentuada pels efectes del canvi climàtic com per la penetració d’espècies invasores, esdevé un element clau per a una bona planificació i gestió dels boscos. Els avanços en noves tecnologies basades en la teledetecció i la tecnologia dron, aporten un nou punt de vista totalmente complementari al treball realitzat sobre el terreny, contribuint a la detecció, quantificació i seguiment de danys sobre la vegetació de manera ràpida, fiable i econòmica. La Unitat Inforest del CTFC-CREAF està duent a terme estudis que aprofundeixen en la detecció i la quantificació de danys de la processionària als boscos de Catalunya a partir d’imatges dron i enllaçen aquesta informació amb imatges de satèl·lit per tal d’obtenir mapes d’afectació a escales regionals. El projecte pretén divulgar la tecnologia dron en el seguiment de la sanitat forestal dels boscos.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa: La tecnologia dron per a cartografiar la severitat d’afectació de la processionària a nivell de Catalunya
  Vídeo
  Fitxa
  Fitxa: Incorporació dels drons a les xarxes de seguiments de la salut dels boscos
SECTOR:
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.ctfc.cat/
CONTACTE: