Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader.
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Les dejeccions ramaderes són riques en nutrients, però també contenen - en menor proporció - altres compostos com fàrmacs i antibiòtics. Aquests fàrmacs administrats als animals no són totalment absorbits i metabolitzats pels mateixos i, com a conseqüència, la majoria s'excreten en l’orina o excrements, inalterats o com a metabòlits. L'aplicació d’aquestes dejeccions ramaderes sense tractar com a fertilitzants als sòls pot provocar la contaminació per fàrmacs i antibiòtics dels sòls i masses d’aigua de zones agrícoles. El CT BETA de la UVic-UCC, en col·laboració amb l'ICRA i altres empreses del sector, han realitzat una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader demostrant la capacitat de reducció i/o eliminació de fàrmacs i antibiòtics mitjançant tecnologies convencionals de tractament de dejeccions ramaderes. Les tecnologies escollides de les plantes de tractament de purins i fems són nitrificació – desnitrificació (NDN), digestió anaeròbia, osmosis inversa i compostatge. Aquesta guia aporta resultats d’estudis d’investigació realitzats anteriorment i recomenacions per promoure l’aplicació de tecnologies de tractament de dejeccions ramaderes i proposar estratègies de mitigació per evitar la propagació d’antibiòtics i resistències al medi ambient. La guia va dirigida a als ramaders i professionals del sector, així com altres profressionals interessats en aquesta temàtica.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Guia
  Fitxa
  Vídeo
SECTOR:
Gestió del sòl i fertilització
WEBS D'INTERÉS:
  betatechcenter.com
CONTACTE: