Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Difusió del perfil sensorial del suro i la seva aplicació en la indústria elaboradora de taps i vitivinícola.
CENTRE DE RECERCA:
INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El suro és un producte natural, i l’únic inconvenient que comporta als cellers és la possible transmissió d’aromes no desitjats al vi. La presència de possibles aromes que puguin malmetre el vi, és el principal argument que fan servir les indústries de tapaments alternatius (rosca, plàstic i vidre) contra el tap de suro. Per tal d’oferir un producte de qualitat lliure d’aromes, la indústria surera, durant tot el procés de fabricació del tap, realitza molts controls de qualitat d’anàlisi sensorial per eliminar possibles materials defectuosos. Degut a la heterogeneïtat del tap de suro els controls han de ser molt exhaustius. El projecte demostratiu consisteix en difondre el coneixement obtingut en la recerca realitzada en l’obtenció de perfil sensorial del suro i la seva implicació en els controls de qualitat dels processos de producció de taps de suro natural i aglomerat, així com donar a conèixer els aromes presents al vi que sovint es confonen amb aromes equivocadament atribuïts al suro.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Manual perfil aromàtic del suro
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  www.icsuro.com
CONTACTE: