Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Com millorar les condicions durant la frigoconservació per evitar la deshidratació dels fruits (DESHIFRUIT)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Més enllà de la incidència d’alteracions fisiològiques o podridures, la deshidratació de la zona peduncular o del fruit sencer és un dels principals problemes durant la conservació de pomes i peres. En aquest sentit, la incidència i/o severitat dels danys provocats per la deshidratació pot ser considerable arribant a afectar més del 90% dels fruits en funció del maneig i les condicions de conservació. Per tal de minimitzar al màxim els problemes de deshidratació, s'ha de reduir al mínim la transpiració del fruit. La intensitat de la transpiració es pot reduir augmentant la humitat relativa de l'ambient, baixant la temperatura del fruit i/o reduint el moviment de l'aire. D’aquí la importància d’un bon maneig del fruit no sols en el moment en què aquest entra en la central hortofructícola sinó també durant la conservació. En aquest sentit, la present acció demostrativa va constar de dues sessions de treball cada anualitat enfocades a tècnics i/o frigoristes de centrals hortofructícoles que emmagatzemen poma i pera, així com també d’assajos demostratius realitzats a les instal·lacions de l’IRTA-FRUITCENTRE o centrals hortofrutícoles de la zona. El conjunt dels assajos demostratius realitzats, i la seva posterior posada en comú en les sessions de treball, van estar centrats en: i) com aconseguir humitats relatives elevades en una cambra frigorífica, ii) avaluar l’impacte sobre la deshidratació dels fruits del maneig durant l’emplenament de la cambra, iii) demostrar el potencial de diferents sensors, i la interpretació dels seus resultats, per avaluar la pèrdua de pes en continu durant la conservació frigorífica, i finalment, iv) determinar quins són els paràmetres de funcionament de les instal·lacions més relacionats amb la deshidratació.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Vídeo
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: