Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Sostenibilitat en el conreu de l’arròs en reg per degoteig enterrat.
CENTRE DE RECERCA:
UNIVERSITAT DE GIRONA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La disponibilitat d’aigua i el control de les males herbes són 2 aspectes clau en el conreu de l’arròs. Es va instal·lar un sistema de reg per degoteig enterrat amb fertirrigació en 2 parcel·les, en una es va realitzar control químic de les males herbes i en l’altre desherbatge mecànic. Van surgir dificultats importants degudes a la novetat en la tècnica assajada, relatives a la instal·lació i maneig del sistema de reg, al control químic en conreu aeròbic i a la maquinària per l’eliminació de les males herbes. El volum d’aigua de reg aplicat va ser de 7.150 m3/ha i la producció d’arròs amb control químic va ser gairebé un 20% inferior a l’obtinguda en reg tradicional per inundació a la zona amb un adobat similar. La textura es va mostrar com una variable decisiva en la determinació de la dosi de reg, ja que en textures sorrenques la quantitat d’aigua aplicada per tal d’arribar al sistema radicular pot ser molt elevada, amb la conseqüent disminució de l’eficiència d’aplicació respecte als valors que habitualment s’esperen d’aquest sistema de reg. El desherbatge mecànic no va ser suficientment efectiu degut a la poca especificitat de la maquinària utilitzada per el conreu de l’arròs i a la dificultat de decidir el moment idoni d’acord amb l’alçada del conreu, el grau de desenvolupament de les males herbes i les condicions d’humitat del sòl .
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Fitxa tècnica 74
SECTOR:
Arròs
WEBS D'INTERÉS:
  https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/egr
  https://www.udg.edu/ca/
CONTACTE: