Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Utilització de sensors per mesurar el consum de pinso i l’aigua en granges d’engreix de porcs.
CENTRE DE RECERCA:
UNIVERSITAT DE LLEIDA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’Agricultura 4.0 es caracteritza per la sensorització de les activitats agropecuàries amb la finalitat de millorar els processos productius a partir de la recollida i el tractament de dades. En particular, aquesta acció demostrativa s’ha centrat en mostrar el valor afegir que es pot extreure de les dades recollides per sensors ubicats en sitges de granges d’engreix de porcs. En aquesta acció demostrativa s’ha provat com, a partir de les mesures d’un sensor en una sitja complementades amb dades tècniques del lot d’engreix, es pot estimar el creixement dels animals d’un lot. L’estimació del creixement es concreta en la definició de la distribució de pesos dels animals en un moment donat i com evoluciona al llarg del període d’engreix. Aquesta informació és molt útil per fer un seguiment aproximats del ritme de creixement del lot, detectar patrons de consum anòmals o per planificar l’enviament òptim d’animals a l’escorxador. Disposar d’aquest coneixement en el moment adequat passa perquè l’usuari disposi d’una eina capaç d’integrar les dades provinents del sensor i automatitzar-ne el seu tractament. En aquest sentit, l’aplicació web sensors.udl.cat pretén facilitar aquesta tasca.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Fitxa ruta
SECTOR:
Porcí
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.alba25.udl.cat/projects
  http://www.sensors.udl.cat/
CONTACTE: