Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
PASTUCAR: Pasturem per conservar carboni al prat.
CENTRE DE RECERCA:
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
PASTUCAR és un projecte demostratiu i de transferència de resultats a la investigació, fruit de més de trenta anys investigant sobre les pastures, tant en termes relacionats amb la biodiversitat com en termes de la fertilitat del sòl, la dinàmica del carboni i dels gasos d’efecte hivernacle. El projecte s’enfoca a la disseminació d’aquests coneixements entre experts del sector, contribuint a la demostració de bones pràctiques de gestió que permetin mantenir la multifuncionalitat de les pastures, incloent-hi la producció de qualitat, la conservació de la fertilitat i del carboni del sòl, i la mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, entre d’altres. Totes aquestes característiques són rellevants per a la modernització del sector ramader a Catalunya, de la ramaderia ecològica, combinant l’obtenció de productes de qualitat amb la conservació del medi ambient i la mitigació i adaptació al canvi climàtic. El principal producte serà un Manual de bones pràctiques de gestió per augmentar el carboni al sòl dels sistemes pasturats. Altres accions complementàries inclouran la realització de jornades de transferència i d’intercanvi de resultats entre la comunitat científica, gestors i ramaders i accions de comunicació i difusió de resultats (fitxes tècniques, vídeos, panells divulgatius...).
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo: Ponència Biograssfed
  Fitxa final
  Panell divulgatiu
  Manual de bones pràctiques
  Fitxa
  Vídeo: Ponència La Selvatana
  Vídeo: Ponència Planeses Agricultura Regenerativa
  Vídeo: Ponència Les Cases del Pla de Montpol
  Vídeo: Ponència Pastures de Castelltallat
  Vídeo: Ponència Can Casellas
SECTOR:
Medi natural i biodiversitat
WEBS D'INTERÉS:
  www.ctfc.cat
  https://pastucar.ecofun.ctfc.cat/
CONTACTE: