Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Guarets vius
CENTRE DE RECERCA:
CTFC
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Fins fa unes dècades, el guaret era un element clau des del punt de vista agronòmic, en el sistema de cultiu de cereal de secà: el guaret permetia que es regenerés la fertilitat del sòl, i en rotació amb el cereal, permetia fer front al possible creixement excessiu de determinades males herbes en els cultius. Avui en dia hi ha alternatives agronòmiques als guarets, com ara els adobs o determinats herbicides, que permeten cultivar cada any les parcel·les sense necessitat de deixar reposant la terra. Tot i això, el guaret continua sent cabdal des d’un punt de vista ambiental i, concretament, per la supervivència de les poblacions d’ocells estèpics de la plana de Lleida. Actualment en el món de la recerca es disposa de coneixements que permeten compatibilitzar la gestió agrícola dels guarets i la conservació de la fauna. Transferir aquest tipus de coneixements és bàsic per tal millorar la gestió sostenible del secans de la plana de Lleida, entre d’altres coses perquè els agricultors s’encarreguen d’aplicar la majoria de mesures. A més a més és important que els principals agents implicats en la gestió agrària tinguin un retorn d’informació sobre els efectes positius de la gestió basada en els guarets que s’està duent a terme a diferents nivells.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Tríptic
  Manual
  Fitxa final
SECTOR:
Medi natural i biodiversitat
WEBS D'INTERÉS:
  www.ctfc.cat
CONTACTE: