Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Manual de bones pràctiques i accions demostratives per al control de soques afectades per Heterobasidion en aclarides i tractaments silvícoles Software de suport al tractament i a la prevenció de l’afectació
CENTRE DE RECERCA:
CTFC
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La majoria de pinedes i avetoses del Pirineu són boscos relativament joves que es troben avui dia en condicions d’alta densitat. Molta de la gestió va encaminada a realitzar aclarides o a realitzar actuacions de diversificació. Aquestes activitats de gestió forestal, generen soques al tallar els arbres. Si les aclarides es fan en condicions d’humitat i temperatura elevades tenen una alta probabilitat d’infectar-se pel patogen forestal de H. annosum. El fong H. annosum està considerat el patogen forestal més important en l’àmbit Europeu a nivell de repercussions econòmiques sobre l’activitat forestal. A l’infectar les soques, H. annosum penetra ràpidament a les arrels i és capaç de colonitzar els arbres de futur que han estat deixats al bosc. Depenent de l’espècie d’arbre, la malaltia s’expressa amb diferents símptomes: en pinedes H. annosum causa mortalitat i pèrdua de creixement, en avetoses, podreix la part inferior del tronc, malmetent el valor de la fusta i incrementant la susceptibilitat dels arbres a ventades. El present projecte demostratiu s’enfoca a divulgar i transferir bones pràctiques per a la realització d’aclarides en pinedes i avetoses, per a disminuir el risc d’infecció de soques per Heterobasidion annosum.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa técnica
  Fitxa técnica
  Manual de Bones pràctiques
  Fitxa final
  Vídeo
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  www.ctfc.cat
CONTACTE: