Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Pastoralismes en àrees estratégiques per a prevenció d'incendis forestals
CENTRE DE RECERCA:
CTFC
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El pasturatge dels ramats redueix i manté amb baixa càrrega de combustible les àrees estratègiques i àrees complementàries per a prevenció d’incendis garantint canvis de comportament del foc o facilitant les tasques d’extinció de possibles incendis. Bona part d’aquestes zones són d’ús forestal, i per això la vegetació té un valor nutricional baix, factor que produeix una disminució de la productivitat dels ramats que hi pasturen. El disseny del maneig de l’aprofitament ramader en àrees estratègiques i complementàries ha de permetre, per una banda, obtenir els resultats esperats per a la gestió del risc d'incendis, però per un altre costat, ha de definir les intensitats de pasturatge adequades, periodicitat de l’aprofitament pastoral, aportació de suplement alimentari, i altres criteris que permeti a les explotacions ramaderes participar-hi sense veure's gaire afectada la seva productivitat. S'identifica la necessitat de dissenyar materials que demostrin i constatin com la ramaderia extensiva pot ser una eina vàlida per a gestionar el risc d'incendis, i alhora serveixin per a mostrar a explotacions extensives que es volen sumar a projectes d’aquest tipus com dur a terme el pasturatge d’aquestes zones. També cal exposar els treballs silvícoles a desenvolupar en aquestes àrees, o les inversions necessàries en infraestructures ramaderes, per a facilitar-ne el seu pasturatge.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo: Càpsula 2
  Vídeo promoció ramats de foc
  Vídeo: Càpsula genérica
  Manual de bones pràctiques
  Fitxa final
  Vídeo: Càpsula 1
  Fitxa (Alt Empordà)
  Vídeo: Càpsula 3
  Fitxa (Serra de Prades)
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  www.ctfc.cat
CONTACTE: