Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
CONTROL DE TALPONS EN PLANTACIONS DE POMERA
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MAS BADIA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Els danys provocats pels talpons són una preocupació molt important pels productors de poma, degut al seu difícil control i a les pèrdues econòmiques que poden produir, especialment en plantacions noves, on aquesta problemàtica causa un gran nombre de baixes alhora que limita el creixement de la resta de plantes. Actualment hi ha poques estratègies o mesures de control que funcionin. En el cas dels tractaments amb fitosanitaris, hi ha pocs productes autoritzats i els que ho estan, són molt perillosos i requereixen d’una formació específica per poder-los utilitzar. D’aquí la necessitat urgent de trobar solucions per evitar les pèrdues econòmiques que pateix el sector. L’activitat demostrativa proposada consistirà en avaluar noves estratègies per al control del talpó comú (Microtus duodecimcostatus) en el cultiu de la pomera. Entre les estratègies que es preveuen utilitzar pel control de talpons hi ha actuacions a nivell de maneig de la finca, on s’inclouria la inundació, la instal·lació de barreres herbàcies, o la instal·lació de trampes, i també actuacions a nivell de promoció de la biodiversitat on s’inclouria la instal·lació i creació d’habitats per depredadors dins la parcel·la o l’alliberació controlada de depredadors naturals. A banda de comparar les diferents estratègies, es resumirà i sintetitzarà la informació rellevant en forma de guia i es transferiran aquests coneixements en jornades de transferència dirigides a productors de fruita i tècnics consultors.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Guia
  Fitxa final
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: