Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
DEMO GALA Noves seleccions de la varietat ‘Gala’ i protocols de collita per a la millora de qualitat
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MAS BADIA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Les varietats del grup ‘Gala’ són el segon grup varietal i representen un 21% de la producció de poma a Catalunya i en els darrers 10 anys ha experimentat un creixement important en superfície. Les varietats més plantades dins aquest grup corresponen a seleccions encara antigues que presenten coloració insuficient. L’aparició constant de noves seleccions amb més color dins d’aquest grup (estriades, llises, semi-estriades) fa que el productor tingui dificultats en determinar el moment d’inici de la seva collita, ja que moltes de les noves seleccions presenten gairebé el 100% de la superfície colorejada ja en estadis molt primerencs. En aquestes circumstàncies es fa molt difícil la collita amb un risc alt de collir fruits molt colorejats però immadurs i suposa una pèrdua de qualitat i una pèrdua de confiança dels consumidors. Per evitar aquesta problemàtica és necessari disposar d’eines i protocols de collita que assegurin la correcta maduresa dels fruits. L’activitat demostrativa proposada consistirà en a) mostrar la millor adaptació a les condicions climàtiques de Catalunya d’una nova sèrie de seleccions de la varietat ‘Gala’ en front a les seleccions actualment plantades i els protocols de collita necessaris per a optimitzar la qualitat de les mateixes b) resumir i sintetitzar la informació rellevant en forma de guies de producció i c) transferir aquests coneixements i els materials generats en jornades de transferència específiques dirigides tant a directors i gerents d’empreses comercialitzadores de fruita, productors de poma i tècnics consultors.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
  Guia pràctica: ‘Protocol de collita per a seleccions millorades de Royal Gala’
  Guia pràctica: ‘Seleccions de Gala adaptades a les condicions de Catalunya’
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: