Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
FOMENT DEL DESHERBATGE MECÀNIC EN CEREALS D’HIVERN
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MAS BADIA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Es portaran a terme activitats demostratives per a fomentar l’ús del desherbatge mecànic pel control de les males herbes en cereals d’hivern a les campanyes 2020-21 i 2021-22. Es pretén aconseguir la disminució de l’ús de productes fitosanitaris de síntesi, augmentar la sostenibilitat de la producció d’aquests conreus i introduir noves opcions pel control d’herbes resistents als herbicides. Es proposen estratègies àmplies pel control de les males herbes que inclouen el desherbatge mecànic com opció única o també com a complement a l’aplicació d’herbicides. Es preveu la realització cada campanya de dues parcel·les demostratives a les comarques del Baix Empordà i del Vallès Oriental, en les que s’assajaran diverses estratègies de desherbatge: desherbatge químic; desherbatge mecànic simplificat; desherbatge mecànic intensiu; desherbatge químic en pre-emergència complementat amb desherbatge mecànic; i desherbatge mecànic complementat amb desherbatge químic en post- emergència. Els desherbatges mecànics es realitzaran amb una o vàries passades d’una grada de pues flexibles o d’una grada rotativa d’estrelles, principalment en els estadis compresos entre 2 fulles (12 BBCH) i final de l’afillament (30 BBCH). Es valoraran els següents paràmetres: infestació de males herbes, fitotoxicitat, rendiment, qualitat, costos i indicadors ambientals. També es planteja la realització de parcel·les demostratives en finques d’agricultors en les que es combinaran factors que tenen una forta incidència en la presència i control de males herbes: la data de sembra, la rotació de cultius, les falses sembres, etc. Per tal de transferir els resultats es realitzaran jornades de camp i de sala, i s’elaborarà una guia sobre el desherbatge mecànic.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo: Experiències d'agricultors amb el rascle pues
  Vídeo: Tutorial sobre l'ús del rascle de pues flexibles
  Guia
  Vídeo: La binadora de precisió
  Fitxa final
SECTOR:
Cereals d'hivern
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: