Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Mètodes i tecnologies per combatre els efectes de la replantació en pomeres
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MAS BADIA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La plantació de pomeres en els últims anys es fa gairebé de forma exclusiva en terrenys de replantació com a conseqüència de la dificultat de disposar de terrenys verges i per la necessitat d’amortitzar les instal·lacions fixes de reg i de xarxes anti-pedra. Es tracta d’un problema creixent a les comarques de producció fructícola de Girona i també a les zones de producció més envellides de Lleida o amb una orientació més especialitzada a la poma. La problemàtica suposa una manca de creixement dels arbres o fins i tot la mortalitat dels arbres i una entrada en producció lenta que es tradueix en pèrdues econòmiques importants pel fructicultor. L’activitat proposada intenta posar a l’abast tota una sèrie d’actuacions que han mostrat bons resultats per afavorir el creixement i la sanitat dels arbres els primers anys de plantació.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Guia
  Fitxa final
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.es
CONTACTE: