Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Ús de la biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor de l'agricultura ecològica
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En les darreres dècades la disponibilitat de noves varietats hortícoles per part dels agricultors es troba molt condicionada a l’oferta de les empreses de llavors i dels planteristes, fet que comporta la infrautilització de varietats i la reducció de l’agrobiodiversitat a les explotacions hortícoles. Aquesta escassa diversitat varietal oferta és més patent en el sector de la producció ecològica que es troba regulada per un marc legal específic, també, pel que fa a la utilització de llavor i material de reproducció vegetativa. D’altra banda, les noves varietats, tant si són per a producció ecològica com si no, són generalment desenvolupades amb l’objectiu de satisfer els interessos dels principals productors i comercialitzadors. El resultat són varietats generalistes desenvolupades per a les principals zones de producció, que no han estat seleccionades ni per l’adaptabilitat a zones o manejos concrets, ni per la qualitat nutricional o organolèptica, aspectes que, si hi són presents, confereixen un valor diferencial al producte. Les bràssiques constitueixen un grup d’hortalisses important en el sector hortícola a Catalunya i, segons dades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representen un exemple d’infrautilització de varietats en les explotacions catalanes convencionals i ecològiques. Catalunya presenta una diversitat climàtica molt elevada en relació a la seva extensió territorial, presentant una diversitat notable de mesoclimes. Aquesta diversitat climàtica, juntament amb altres factors, intervenen fortament en l’èxit de les varietats hortícoles, de manera que, segons les condicions pedoclimàtiques, de cultiu i d’exigència del mercat d’una àrea determinada, les varietats d’èxit poden ser diferents. En aquest projecte ens proposem introduir noves varietats del grup d’hortalisses Brassica aptes per a la producció ecològica, adaptades a les zones agro-comercials del Maresme i el Vallès Oriental, mitjançant la selecció participativa varietal amb la intervenció dels diferents agents de la cadena de valor de l’agricultura ecològica (AE) (productors, comercialitzadors, distribuïdors, cuiners i consumidors).
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Receptari
  Tríptics agrupats amb les 40 receptes (únic document)
  Vídeo: Ús de la biodiversitat de bràssiques
  Fitxes descriptives (del cultiu) 20 varietats
  Fitxa final
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  https://fundaciomiquelagusti.cat/
CONTACTE: