Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Consolidació del cultiu d'una lleguminosa de qualitat en una zona de secà. Cas pràctic de la mongeta de Castellfollit del Boix.
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Segons dades del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, al voltant del 22% de la superfície conreada a Catalunya es destina al cultiu de cereals, i d’aquesta, més del 65% està ocupat pels cultius d’ordi (Hordeum vulgare L.) i blat (Trtiticum sp) en secà. Això s’explica, en part, per les dificultats que tenen els productors per trobar cultius que siguin rendibles quan es conreen en secà. Aquest fet, dificulta també que els productors facin diversificació de cultius i complir amb les demandes establertes per l’actual Política Agrària Comunitària (PAC). En aquest context, una bona alternativa és el conreu de lleguminoses de qualitat que, tot i que no presenten produccions molt elevades, si que poden esdevenir un conreu rendible. En aquests casos, els consumidors són coneixedors de la qualitat del producte i, en conseqüència, estan disposats a pagar un preu superior, fet que acaba compensant els baixos rendiments. Un exemple són les mongetes de Castellfollit del Boix que es conreen en secà a la localitat que els hi dona nom. Aquestes mongets es caracteritzen per ser molt cremoses, tenen una pell poc perceptible i un sabor suau però intens, per tot això són molt apreciades pels consumidors i poden assolir un preu de 10 euros en el mercat. Actualment, alguns pagesos de la localitat conreen aquesta mongeta com a activitat complementària al cultiu de cereals, la ramaderia o altres dedicacions. Tot i així, en els últims anys, s’han reduït tant el seu conreu com la seva producció. Aquestes davallades són degudes, en gran part, a la pèrdua de les pràctiques tradicionals de conreu (cultiu en petites superfícies, frescals, amb sòls profunds i amb una correcta preparació prèvia de la terra) i les dificultats de maneig que presenta la varietat, que tot i ser de mata alta, es conrea sense cap mena de suport. A més a més, s’ha de tenir en compte que les condicions climàtiques de cultiu són cada cop més extremes (elevades temperatures, pluges escasses i/o torrencials) i, per tant, en dificulten molt el conreu donat que el cultiu en secà té molta dependència de les pluges. El projecte demostratiu que es presenta té com a objectiu consolidar el cultiu de la mongeta de Castellfollit del Boix a través de l’ús de les noves varietats obtingudes en el projecte de recuperació i millora de la mongeta de Castellfollit del Boix i, a la vegada, presentar el model de treball desenvolupat perquè es pugui reproduir en altres zones de Catalunya
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo: Cas pràctic de la mongeta de Castellfollit del Boix
  Fitxa final
SECTOR:
Varietats tradicionals
WEBS D'INTERÉS:
   www.fundaciomiquelagusti.cat
CONTACTE: