Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Laboratori online de diagnòstic de malalties vegetals en horticultura
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Les plagues i malalties que afecten les espècies cultivades són una de les principals limitacions en la producció i rendibilitat dels cultius. Les pèrdues degudes a plagues i malalties s’estimen entre un 9 i un 16% de la producció mundial agrícola. Transposant aquestes dades al cas de l’horticultura catalana, podem estimar unes pèrdues degudes a plagues i malalties de 1.200 €/ha. Un aspecte clau del control de plagues i malalties és la correcta identificació de l’agent biològic causant dels símptomes que observen els agricultors i les agricultores en els seus cultius, doncs és el factor clau que determina l’eficàcia de les estratègies de control. L’assessorament d’experts en sanitat vegetal (ADV) i l’accés a informació tècnica de qualitat són elements essencials. Referent a aquest segon punt, tot i existir una extensa literatura científica i tècnica sobre control de plagues i malalties, amb volums específics de determinats cultius, en general la literatura de referència es troba en llibres publicats en anglès i no reflecteix les especificitats de la nostra zona agro- climàtica. El “Laboratori online de diagnòstic de malalties vegetals en horticultura” pretén ser una eina digital que faciliti la identificació de plagues i malalties per part dels horticultors i les horticultores. Amb aquest objectiu, i agafant com a cas d’estudi el tomàquet, la col i l’enciam, durant 2 anys es recollirà la informació existent sobre les plagues i malalties que afecten a aquests cultius a la nostra zona, així com s’obtindran fotografies dels agents causants i els corresponents símptomes. Aquesta informació es publicarà en una pàgina web, adaptada a dispositius mòbils, i emprant un disseny senzill que permeti buscar les plagues i malalties emprant claus dicotòmiques. Més a més, durant el projecte s’organitzaran jornades de formació al sector, tant d’identificació de plagues i malalties com d’identificació de fauna útil, així com s’implementarà una parcel·la demostrativa a l’estació experimental de la Federació SELMAR.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Eina web HORTILAB
  Fitxa Final
  Vídeo: Malties tomàquets
SECTOR:
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
WEBS D'INTERÉS:
  www.fundaciomiquelagusti.cat
CONTACTE: