Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Estratègies alternatives a l’ús de fungicides de síntesi per al control de Botrytis al cultiu de la vinya
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ PARC TECNOLOGIC DEL VI
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El fong Botrytis cinerea és l’agent causant de la podridura grisa del raïm sent una malaltia que afecta les plantacions vitícoles a nivell mundial. A més, aquest patogen és responsable d’elevades pèrdues econòmiques en el raïm destinat tant a la vinificació com en el raïm de taula. Aquesta malaltia pot conduir a una pèrdua significativa de les característiques organolèptiques del vi. Els danys sobre la vinificació es produeixen per l'aparició de glicerol i àcid glucònic enlloc de glucosa i fructosa, a l'oxidació dels compostos fenòlics responsables de les aromes i el color, i a la secreció de polisacàrids que dificulten la clarificació del vi. Donat que no existeixen solucions enològiques efectives que no comprometin la qualitat del vi, el control s’ha de realitzar majoritàriament a camp. Actualment s’utilitzen plans de tractament amb fungicides per tal de controlar aquesta malaltia. Tanmateix, a causa de l’aparició de resistència als fungicides de les soques patògenes, que en el cas de Botrytis es particularment significatiu, i a la preferència del consumidor pels productes alimentaris lliures de residus, l’ús de fungicides específics tendeix a reduir-se dràsticament. Pel que resulta ser necessari desenvolupar i implementar noves estratègies per reduir l’ús de fungicides mitjançant l’optimització del moment de l’aplicació, i la integració de les mesures de control químiques i no químiques, que es podria obtenir concentrant les aplicacions dels productes fitosanitaris en estadis fenològics concrets de la vinya.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
SECTOR:
Vitivinicultura
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.vitec.wine/
CONTACTE: