Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Gestió sostenible del fòsfor en arrossars (GESFORICE)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El fòsfor (P) és un dels nutrients més importants per assegurar la producció d’aliment, sent essencial en els cultius per a arribar a una producció òptima, però, un ús inadequat o excessiu dels fertilitzants fosfòrics pot produir efectes indesitjables en el medi ambient, especialment importants en la qualitat de l’aigua com seria l’eutrofització, procés que es caracteritza per un creixement desmesurat d'algunes espècies d'algues en superfície que acaben per impedir el pas de la llum, de manera que les algues del fons no poden fer la fotosíntesi i l'aigua acaba perdent gairebé tot l'oxigen (Yan i col, 2016). Un increment en l’eutrofització ja ha estat detectat en el nortest de Catalunya (Penuelas i col, 2009), degut a l’increment de les aportacions de purins de porc. El primer pas per a fer una gestió sostenible del P és conèixer la fertilitat del sòl mitjançant una anàlisi que ens permetrà conèixer la disponibilitat del nutrient i planificar, si cal, una fertilització fosfòrica ajustant-ho a la varietat, el tipus de sòl i sistema de cultiu i es podria evitar o disminuir la fertilització fosfòrica. L’eina Fertiarròs, https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/oficina/eines/fertiarros desenvolupada pel DARP, en col·laboració amb l’IRTA, ofereix tota aquesta informació d’una manera molt senzilla i aplicada, facilitant una correcta gestió del fertilitzant. A més els resultats dels camps demostratius han de servir per actualitzar, si cal, l’eina, adaptant-la a les noves varietats o nous sistemes de cultiu. Per tot això es planteja una activitat demostrativa en la que es compararan dues gestions diferenciades de fòsfor per tal de donar visibilitat a l’eina Fertiarròs i facilitar una gestió sostenible del fòsfor al Delta de l’Ebre
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Article tècnic
  Fitxa final
SECTOR:
Arròs
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: