Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
BIOCONTROL D’ACULOPS LYCOPERSICI EN TOMAQUERA
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’àcar del bronzejat, Aculops lycopersici, afecta greument al cultiu de la tomaquera, especialment en hivernacle. Produeix danys per la part més baixa de la tija evolucionant de manera ascendent fins afectar tota la planta, reduint la seva producció i inclús produint la mort de la planta. Hi ha poques matèries actives autoritzades pel seu control i totes amb una eficàcia mitjana. Això fa que se’n faci un ús reiterat que pot provocar problemes de resistències. A més l’ús aquests productes pot afectar als enemics naturals útils que s’utilitzen pel control d’altres plagues, posant en risc la gestió integrada de plagues que es porta a terme en el cultiu del tomàquet. L’objectiu d’aquesta activitat de demostració és mostrar que el control biològic amb l’àcar depredador Transeius montdorensis quan s’utilitza de forma preventiva pot ser una alternativa a l’ús dels plaguicides. Es pretén transferir aquest coneixement al sector per mitjà de dues activitats de transferència continuades per mostrar en condicions pràctiques comercials l’eficàcia d’aquesta estratègia de control biològic en dos cultius de tomaquera d’hivernacle, un cultiu de primavera i un altre de tardor. Els resultats es presentaran també a les reunions del comitè tècnic del programa Horta.Net per tal de difondre’ls al sector de l’horta.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa final
  Vídeo
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: