Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Elaboració d’un plànol de varietats i sòls del conreu de l’avellaner a Catalunya
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’avellaner a Catalunya, amb gairebé 10.000 ha de superfíce, es conrea principalment a les comarques de Tarragona, segons dades DUN 2019 i en cadascuna d’elles, es troben diferents varietats. A través d’aquesta activitat demostrativa, on es contempla l’estudi dels diferents tipus de sòl a les àrees conreades d’avellaner , així com l’estudi d’altres característiques d’aquestes zones: dotació aigua, clima, etc., es podrà proporcionar una informació essencial per a conèixer les millors condicions de conreu de les diferents vairetats d’aquesta espècie de fruita seca . Amb el coneixement que es genera als centres de recerca com l’IRTA es contribueix i s’apropa aquest coneixement al sector, i serà la base per ajudar-lo a evolucionar en la millora dels sistemes productius, la racionalització del cultiu i la seva viabilitat econòmica. Amb l’anàlisi i estudi de dades existents del cultiu, amb els coneixementrs de les característiques de les principals varietats (informació de l’IRTA, de Tècnics d’ADVs i dels pagesos), juntament amb els mapes de sòls existents i altres dades importants contemplades en aquests projecte, s’extrauran uns resultats que es traslladaran al sector productor d’avellana i als joves agricultors que es vulguin incorporar. D’aquesta manera, es podrà aconsellar i recomanar sobre les varietats d’avellaner més idònies en funció del territori i de l’àrea geogràfica on es vulguin conrear.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Pòster
  Guia
  Fitxa final
  Tríptic
SECTOR:
Fruita seca
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: