Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Gestió del rostoll de l’arròs per a la lluita contra el canvi climàtic
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En la Conferència del París sobre el Clima (COP 21) a l’any 2015, es va acceptar i reconèixer àmpliament el paper clau que tenen els sòls agrícoles en la lluita contra el canvi climàtic, ja que poden mitigar o induir el canvi climàtic en funció del seu balanç de carboni, és a dir, de si són emissors o embornals de carboni. En conseqüència, les noves polítiques europees agràries (PAC) aniran encaminades a promoure la implementació de pràctiques agràries que fomentin el segrest de carboni (https://eu2019.fi/en/article/-/ast_publisher/agrifish-tiedote). La urgència de la lluita efectiva contra el canvi climàtic és ben sabuda per la societat. En conseqüència, el consumidor, cada cop més conscient de l’impacte dels sistemes agrícoles en aquesta lluita, és més selectiu en les seves compres, i busca productes agrícoles produïts mitjançant cultius sostenibles. Els sistemes de certificació són una eina per acreditar aquestes pràctiques sostenibles i facilitar el consum responsable; per exemple, actualment s’estan utilitzant per diferenciar productes amb una baixa petjada de carboni. El cultiu de l’arròs i les condicions d’inundació permanent en les que es cultiva tenen un paper clau i a la vegada ambivalent en la lluita contra el canvi climàtic. Per una banda és una de les principals fonts d’emissions antropogèniques de metà, un potent gas d’efecte hivernacle. En aquest sentit, retardar la incorporació del rostoll en períodes de temperatures més baixes, és a dir, al desembre enlloc de l’octubre, podria reduir les emissions de metà i augmentar el segrest de carboni ja que la temperatura limitaria l’activitat metanogènica i la descomposició de la matèria orgànica
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo
  Fitxa final
  Díptic
SECTOR:
Arròs
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: