Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
GOTA. Demostració dels punts crítics en la potabilització de l’aigua en vedells d’engreix
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’actual activitat de demostració deriva de l’execució del projecte pilot innovador en productivitat i sostenibilitat agrícola GOTA, creat per part d’un grup operatiu (GOTA) que finalitzava el 2020 i que tenia com a objectiu, elaborar una Guia per a la Optimització de l´ús i el Tractament de l’Aigua de beguda en vedells d’engreix. En nom de GOTA, a part de ser un acrònim, simbolitza el valor que té una gota d’aigua avui en dia. El sector d’engreix boví intensiu és conscient de què l’aigua és un recurs cada cop més escàs i que tot i que és el nutrient més important (vital per a la vida i limita el consum de pinso) no se li ha donat cap prioritat fins ara en el sector. Un dels objectius específics d’aquest Grup Operatiu era estudiar els tractaments de potabilització òptims. Arrel dels estudis realitzats durant el projecte, ha resultat rellevant que cal fer més transferència de la plantejada inicialment en el projecte. Així doncs l’objectiu de l’activitat demostrativa GOTA és difondre la importància de la correcta potabilització de l’aigua i fer demostracions en granja dels punts crítics de la potabilització (presa mostres, interpretació resultats, problemes de les instal·lacions, etc). Finalment amb aquesta activitat, es millorarà la Guia GOTA dedicada a la potabilització generada en el marc del Grup Operatiu GOTA
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Infografia
  Fitxa final
  Tríptic
  Guia
SECTOR:
Boví de carn
WEBS D'INTERÉS:
  www.irta.cat
CONTACTE: